HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Bozüyük Belediyesi’nin kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu dönemine rastlar. İmparatorluk döneminde belediyelere “Şehremaneti”, belediye başkanlarına da “Şehremini” deniyordu. O dönemde belediyelerin kurulması padişah buyruğu ile oluyordu. 93 Harbi’de denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Balkanlardan kaçarak Anadolu’ya göç eden Türklerin büyük bir bölümü Bozüyük’e yerleştirilince kasaba nüfusu arttı. Nüfus artışıyla birlikte Bozüyük’te Belediye örgütü 2. Abdülhamit döneminde ve 1890 yılında padişah buyruğu ile kuruldu. İlçemizde bu güne kadar toplam 29 belediye başkanı görev yapmıştır.

MİSYONUMUZ

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden; kamu kaynaklarını etkin ve ilgili diğer mevzuatın belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek, bilim ve teknoloji ışığında tarih ve kültürümüze sahip çıkarak kentsel ve vatandaş ihtiyaçlarını geçmişten geleceğe tarih köprüsü oluşturarak inşa etmek. Hayat boyu öğrenme ile halkın yaşamaktan mutlu olacağı, her alanda rekabet gücü yüksek modern ve örnek bir kent olmak tercih edilen ve takdir edilen güvenilir belediyecilik hizmetini sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Çalışanları ve paydaşları ile ortak hedef altında kenetlenmiş, uluslar arası standart ve teknolojik gelişmeler ile donanımlı bir belediye olarak, kentte yaşayan hemşerilerini birer çözüm ortağı olarak görüp eleştirileri değerlendirebilen sürekli iyileştirme ve geliştirme ile kültür, eğitim, ticaret, sanat ve turizm merkezi haline getirerek gelecek nesillere marka şehir mirası bırakmaktır.

Önemli Linkler