Emlak Vergisi İşlemleri

Emlak Vergisi İşlemleri

EMLAK VERGISI TAHAKKUK İŞLEMLERI

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler;  Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

 Yeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku için Gerekli Evraklar

1. Edinmiş olduğu taşınmazın tapu fotokopisi

2. Kimlik Fotokopisi

3. Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

4. Taşınmazın Adresi, Tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu

5. Varsa İskan Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi.

6. Emlak Vergisi Bildirimi (Tapu, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından doldurulacak.)

7. Taşınmazın Edinim Tarihinden en az 1 yıl sonra beyanı veriliyorsa VUK 376. madde hükümlerine göre düzenlenecek Ceza İndirim Dilekçesi.

 Taşınmazını Satan, Devreden Kişiler İçin Emlak Vergisi Mükellefiyetten Çıkış İşlemleri için Gerekli Evraklar

 Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

 Taşınmazı satanın ikamet adresi ve telefonu

 Mükellefiyetten Çıkış Dilekçesi (Satan kişi tarafından yeni tapu bilgilerine göre doldurulacak)

 Taşınmazı alan kişinin tapu fotokopisi veya Tapu sicil Müdürlüğünden alınmış söz konusu taşınmazın kime, hangi tarihte satıldığını gösterir belge.

Vergi Takvimi

Her yıl ilçemiz dahilinde mükellef olan vatandaşlarımız son ödeme tarihi olarak Mayıs ve Kasım aylarında Emlak borçlarının 1. ve 2. taksit dönem bedellerini belediyemize ödeyebilirler. Ayrıca Şubat ve Mayıs aylarında da ilan reklam vergisi borçları olan esnaf mükelleflerimiz 1. Ve 2. Dönem bedellerini de Belediyemize ödeyebilirler. Bu tarihlere kadar yapılmayan ödemeler için, bu tarihlerden sonra aylık mevzuata uygun gecikme bedeli tahsil edilecektir.

 İlan- Reklam-Emlak borçlarını belediyemiz veznelerine kadar gelip ödeyebileceğiniz gibi, e-belediye kullanıcısı olarak internet sitemizdeki E-Hizmetler -->E-Belediye menüsünden de kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.

 Ayrıca ödemelerinizi ve borçlarınızı belediyemiz internet sitesindeki E-Hizmetler -->E-Belediye -->Yeni Kullanıcı sayfasındaki bilgileri girerek size gelen şifre ile takip edebileceğiniz gibi, E-Devlet kapısından da takip edebilirsiniz.

 

SU ABONELİK İŞLEMLERİ

Anlaşmalı Otomatik Su Borcu Ödeme Kurumları

Su borçlarınızı ödeyebilmeniz için anlaşmalı olduğumuz bankaların listesi aşağıdadır:

Akbank

Denizbank

Şekerbank

TEB

Halkbank

Vakıfbank

Vezneden Ödeme Noktaları

Su borcu ve su dışındaki borçlarınızı ödemek için belediyemiz veznesi (Tahsilat Şefliği) ve Şehirlerarası Otobüs Terminali Veznesini kullanabilirsiniz.

 

Su Abonelik İşlemleri

ABONELİK KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER

 MESKEN ABONELİKLERİ İÇİN :

Eğer daha önce bu bağımsıza ait abonelik varsa ve abonelik başka kişiye ait ise;

 1. Abone olacak şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi

 2. DASK ( Zorunlu deprem sigortası )

 3. Tapu veya Kiracı ise kira kontrat fotokopisi

 İlk defa abonelik verilecek ise ;

 1. Kimlik fotokopisi

 2.Yapı Kullanma izin Belgesi aslı ve fotokopisi

 3. Kartlı saat kartı ve sayaç numarası

 4. Tapu fotokopisi

 5. Kiracı ise kira kontrat fotokopisi

 6. DASK ( Zorunlu deprem sigortası )

 TİCARETHANE  ABONELİKLERİ İÇİN :

Eğer daha önce bu bağımsıza ait abonelik varsa ve başka kişiye ait ise ;

1. Abonelik şahıs adına yapılacak ise kimlik fotokopisi ve vergi levhası, açma ruhsat fotokopisi

2. Abonelik işyeri unvanı veya şirket yada firma adına yapılacak ise açma ruhsatı ve vergi levha fotokopisi ve yetkili kişinin yetki belgesi, kimlik fotokopisi Abonelik tüzel kişilik adına ise şirket adına yetki belgesi istenir.

 3. Tapu veya Kiracı ise kira kontratı

 4. DASK

 İlk defa abonelik verilecek ise ;

 1. Yapı Kullanma izin Belgesi aslı ve fotokopisi

 2 Vergi levhası ve işyeri açma ruhsatı fotokopisi

 3. Şirket adına ise imza sirküsü ve kaşesi

 4. Yetkilinin kimlik fotokopisi

 5. Kartlı saat kartı ve sayaç numarası

6. Tapu veya Kiracı ise kira kontrat fotokopisi

 7. DASK

İNŞAAT ABONELİKLERİ İÇİN :

1. İnşaat ruhsatı aslı ve fotokopisi

 2. İnşaat ruhsatı şahıs adına ise şahsın kendisi ve kimlik fotokopisi

 3. İnşaat ruhsatı şirket adına ise şirket yetkilisi, imza sirküsü, kaşe ve kimlik fotokopisi

 4. Sayaç markası ve sayaç numarası

 RESMİ DAİRE ABONELİKLERİ İÇİN :

1. Resmi dairenin bağlı olduğu makamdan alınan, abone olunacak yer ve yetkili kişi ile ilgili yazı

 2. Yetkili kişi ve kimlik fotokopisi

NOT: BÜTÜN ABONELİK İŞLEMLERİNDE ABONE OLACAK KİŞİNİN BİZZAT KENDİSİNİN BULUNMASI GEREKİR.

 

ABONELİK KAPATMA İŞLEMLERİ :

MEKANİK ABONELİKLERDE

 Abone sahibi, Abone işlemleri tahakkuk servisine sayaç üzerindeki son işar alınarak başvurur. Abone kapatma yazısını alarak işlemini tamamlar.

Önemli Linkler