Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmetleri

Erzak Yardımı

Gıda Yardımı : Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

Müracaat Şekli ve Tespiti :

Yardım talebinde bulunmak isteyenler dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nce ilgilisine ait inceleme ve araştırma yapılan taleplerde gerekli inceleme kurulan komisyon doğrultusunda mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

Muhtaç Durumda Olduğu Halde Bizzat Müracaat Etmeyenler :

Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi.

b) Muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi

c) MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.

 d) Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

 e) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

 

 

 

 

 

Kömür Yardımı

Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yardımdır.

 Müracaat Şekli, Tespit

 Yardım talebinde bulunmak isteyenler dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nce ilgilisine ait inceleme ve araştırma yapılan taleplerde gerekli inceleme kurulan komisyon doğrultusunda mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

 Muhtaç Durumda Olduğu Halde Bizzat Müracaat Etmeyenler

 Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

 Başvuruda İstenecek Belgeler

 Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi.

b) Muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi

c) MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.

 d) Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

 e) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

 

 

 

 

 

 

Asker Aile Yardımı

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Belediye sınırlarında başvuru tarihinden önce son altı ay ikamet ve kanun gereğince gerekli şartları taşıyan, istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır.

Gerekli Evraklar:

 -Dilekçe

 -Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 -Nüfus Kayıt Örneği

 -Boşanmış eşler için mahkeme kararı

Müracaat Şekli ve Tespiti :

Yardım talebinde bulunmak isteyenler dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nce ilgilisine ait inceleme ve araştırma yapılan talepler oluşturularak Belediye Encümenine havale edilir. Belediye Encümeni mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

Engelsiz Hizmet Aracı

2012 yılından bu yana 7/24 hizmet veren engelsiz hizmet aracı akülü veya tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini rahat bir şekilde yapabilecekleri ve sosyal yaşantılarında ulaşımını sağlamak adına Belediye sınırları içerisinde ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vermektedir.

Vatandaşlarımıza yaş sınırı gözetmeden her tür ulaşım ihtiyaçlarını (Kamu hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerine ulaşım ve sosyal yaşantılarını kolaylaştıracak hizmetler vb.)Karşılamak adına hizmet veren engelsiz yaşam aracı talebini yapmak için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü arayarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Telefon: (0 228) 212 10 88 -121

 

Akülü Sandalye Temini

Gerekli Evraklar :

Dilekçe

 Sağlık Kurulu Raporu   (Akülü sandalye kullanabilir ibaresi bulunan)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 Nüfus Kayıt Örneği

Bozüyük’te ikamet eden ve sağlık raporunda akülü sandalye kullanabilir ibaresi bulunan, vatandaşlarımız veya birinci derece yakınları raporu ile birlikte Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bizzat veya birinci derece yakını gelerek başvurması gerekmektedir. Gerekli evraklar ve araştırmalar yapılarak en geç 15 gün içerisinde talep yerine getirilmektedir.

Aranan Şart: Akülü sandalye kullanacak vatandaşımızın bireysel olarak Akülü sandalyeyi kullanabilir nitelikte olması gerekmektedir.

Tekerlekli Sandalye Temini

Gerekli Evraklar :

Dilekçe

 Sağlık Kurulu Raporu   (Tekerlekli sandalye kullanabilir ibaresi bulunan)

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 Nüfus Kayıt Örneği

 Bozüyük’te ikamet eden ve sağlık raporunda tekerlekli sandalye kullanabilir ibaresi bulunan, vatandaşlarımız veya birinci derece yakınları raporu ile birlikte Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bizzat veya birinci derece yakını ile gelerek başvurması gerekmektedir. Gerekli evraklar ve araştırmalar yapılarak en geç 15 gün içerisinde talep yerine getirilmektedir.

Hasta Yatağı Temini

Gerekli Evraklar :

Dilekçe

 Sağlık Kurulu Raporu  

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 Nüfus Kayıt Örneği

Bozüyük’te ikamet eden ve sağlık raporunda tekerlekli sandalye kullanabilir ibaresi bulunan, vatandaşlarımız veya birinci derece yakınları raporu ile birlikte Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bizzat veya birinci derece yakını ile gelerek başvurması gerekmektedir. Gerekli evraklar ve araştırmalar yapılarak en geç 15 gün içerisinde talep yerine getirilmektedir.

Ekmek Yardımı

Ekmek Yardımı : Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere verilen yardımlardır.

Müracaat Şekli ve Tespiti :

Yardım talebinde bulunmak isteyenler dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nce ilgilisine ait inceleme ve araştırma yapılan talepler oluşturularak Belediye Encümenine havale edilir. Belediye Encümeni mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.

Muhtaç Durumda Olduğu Halde Bizzat Müracaat Etmeyenler:

Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi.

b) Muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi

c) MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.

 d) Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

 e) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

Kırtasiye Yardımı

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü içerisinde kurulan komisyon doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi, engelli, mağdur, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilerden oluşturulan liste doğrultusunda dağıtım yapılmaktadır.

 

Ayakkabı Yardımı

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü içerisinde kurulan komisyon doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi, engelli, mağdur, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilerden oluşturulan liste doğrultusunda dağıtım yapılmaktadır.

 

Giyim Yardımı

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü içerisinde kurulan komisyon doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi, engelli, mağdur, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilerden oluşturulan liste doğrultusunda dağıtım yapılmaktadır. 

Önemli Linkler