ENTEGRE SU PROJESİ

ENTEGRE SU PROJESİ

•    ( IPA ) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı altında eş finansmanı sağlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçemizin 30 yıllık ihtiyaçları belirlenerek su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yeni hatların inşa edilmesi planlanmaktadır.

•    Atıksu karakteristik ölçümlerinin yapılması, fizibilite çalışması ve maliyet analizi yapılması sırasında belediyemizce her türlü teknik ve işgücü desteği sağlanarak çalışmalar yürütülmektedir.

•    Bozüyük altyapısına yönelik hazırlanan tasarım projelerindeki eksikliklerin giderilmesi sağlanarak tasarım dizayn işlemi tamamlanmıştır.

•     Projenin master planı hazırlanmış ve onaylanmıştır.

•    Projeye ait detay tasarımlar müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup, yorumlarımız ilgili bakanlığa sunulmuştur.

 

Entegre Su projesi kapsamında

6 Adet yeni su deposu

243.114 metre içme suyu hattı

156.000 metre  kanalizasyon hattı yapılması planlanmaktadır.

Toplam Maliyeti yaklaşık  33.529.404 Euro Dur.

 

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

 

•     Evsel Atıksu Arıtma Tesisi, DSİ ve belediyemiz arasında imzalanan protokol ile DSİ tarafından inşa edilecek ve kurumumuza teslim edilecektir.

•    Atık su arıtma tesisi ile ilçemizin atık sularının toplanarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden karasu çayına deşarj edilmesi amaçlanmaktadır.

•    Proje kapsamında atıksu arıtma tesisi ile kollektör hattı yapımı ve tesisin kendi enerjisini sağlayabilmesi için güneş enerjisi sistemi (GES) kurulması planlanmaktadır.

•    Proje kapsamında gerekli geçiş izinleri tamamlanarak resmi kurumlar ile protokoller imzalanmıştır.

•    Proje çalışmaları devam etmektedir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE SÜRECİ

  1.  Projenin  Adı:

Bozüyük Belediyesi evsel atıksu toplama ve arıtma yapımı

 

  1. Projenin Amacı:

Bozüyük Belediyesi evsel atıksu toplama ve arıtma yapımı ile ilgili uygulama projelerinin hazırlanması bu projeler kapsamında gerekli tesislerinin  yapımı

 

  1. Çalışmalar sırasında :

•    Proje kapsamında yüklenici firma ve DSİ ile gerekli görüşmeler yapılmış.

•    Proje için gerekli tüm evraklar yüklenici firmaya temin edilmiştir.

•    Kollektör hattı yapımı için hattın bulunduğu güzergahtaki kurumlardan izin başvuruları yapılmış Nato petrol hattı, DDY ,YHT talepleri doğrultusunda hattın güzergahında gerekli değişiklikler yapılmış olup Karayolları mevcut güzergahtan geçiş izni vermemiştir. Karayolları ile alternatif hat ile ilgili yeni güzergah oluşturulmuş geçiş izni talep edilmektedir.

•    DSİ ve proje firması AAT Atık su arıtma tesisi alanı ile ilgili ilave alan talebinde bulunmuş olup alan ile ilgili kurumlardan görüş yazıları alındı AAT alanına dahil edilebilmesi için Kamu yararı kararı alınması için görüş bekleniyor.

AAT kapsamında

•     AAT tesisi yapılacaktır.

•    Toplam 4600 metre Kolektör hattı yapılacaktır.

•    Atık su Arıtma tesisi alanı içersinde güneş panelleri kurulacak olup tesisin enerjisi karşılanacaktır.

 

Önemli Linkler