2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

NİSAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (03.04.2017)    

 

 

 

GÜNDEM:

 

  1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine göre hazırlanan , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre Belediye 2016 Yılına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi.
  2. Meclis Üyesi Vedat CAN 14.03.2017 Tarihli Dilekçesi ile Asil Meclis Katip Üyeliğinden İstifa ettiğini bildirdiğinden boşalan Meclis Katip Üyeliğine yenisinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
  3. Belediye Encümen üyeleri seçimi.
  4. Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi.
  5. Belediye İmar Komisyonu Üyeleri seçimi.
  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesine göre, Belediye Denetim Komisyon raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi
  2. Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.
  3. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

03.04.2017-26

 

Belediye Başkanı Fatih BAKICI tarafından verilen yazılı önerge; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c ) fıkrasına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 413 ada 132 ve 133 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanı Fatih BAKICI tarafından verilen yazılı önerge; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrasına ve 31.03.2017 tarihli Yusuf Cengiz YARANGÜMELİ’nin dilekçesine istinaden; İlçemiz Akpınar Mahalle sınırları içinde 117 ada 38-39-40-75-76 parseller, 120 ada 97 parsel ile 125 ada 104 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu iki ayrı alanda, “Güneş Enerji Santrali” kurulumu yapılması için hazırlanan ilave imar planı konusunun gündeme alınmasına oybirliği ile  karar verildi.

 

        03.04.2017-27

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine göre hazırlanan , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre Belediye 2016 Yılına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi.

 

Belediyemizin 2016 yılına ait Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince meclise sunulmuş olup, Belediyemizin 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun 07.04.2017 Cuma günü saat: 14:30’da 2. birleşimde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

        03.04.2017-28

 

Meclis Üyesi Vedat CAN 14.03.2017 Tarihli Dilekçesi ile Asil Meclis Katip Üyeliğinden İstifa ettiğini bildirdiğinden boşalan Meclis Katip Üyeliğine yenisinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 ncu maddesi gereğince  Belediye Asil Meclis katip üye seçimlerine Sinan URHAL, Evren KARADENİZ aday olarak katıldılar. Yapılan gizli oylama neticesinde 1. Tur oylamada Asil katip üyelerden Sinan URHAL 13’er oy, Evren KARADENİZ 13’er oy aldıkları görüldü, eşitlik olduğundan 2.Tur oylamaya geçildi. 2.Tur oylamada Asil katip üyelerden Sinan URHAL 13’ er oy, Evren KARADENİZ 13’er oy aldıkları görüldü, tekrar eşitlik sağlandığından Belediye Meclisi Katip Üye adaylarının isimleri yazılarak kura çekilmiştir. Yapılan kura sonucunda Belediye Meclis Katipliği Asil üyeliğine Sinan URHAL seçilmiştir.

 

        03.04.2017-29

 

Belediye Encümen  Üyeleri  seçimi

 

          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince yapılan Belediye  Encümen  üyeleri  seçimlerine Hüseyin KÖSEMEN, Kemal TURGUT, Evren KARADENİZ, Nizamettin KIRKAN aday olarak katıldılar. Yapılan gizli oylama neticesinde 1. Tur oylamada Hüseyin KÖSEMEN 13 oy, Kemal TURGUT 13 oy, Evren KARADENİZ 13 oy, Nizamettin KIRKAN 13 oy  aldıkları görüldü, eşitlik olduğundan 2.Tur oylamaya geçildi. 2.Tur oylamada Hüseyin KÖSEMEN  13 oy, Kemal TURGUT 13 oy, Evren KARADENİZ 13 oy, Nizamettin KIRKAN 13 oy aldıkları görüldü, tekrar eşitlik sağlandığından encümen adaylarının isimleri yazılarak kura çekilmiştir. Yapılan kura sonucunda Belediye Encümen  üyeliğine Evren KARADENİZ ve Hüseyin KÖSEMEN seçilmiştir.

 

03.04.2017-30

 

Belediye Plan ve Bütçe Komisyon   Üyeleri  seçimi

 

        Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci  maddesi gereğince (plan ve bütçe komisyonu-imar komisyonu) Komisyon üye sayısının 3 olarak tespiti ve seçimlerde  partilerin meclisteki üye sayılarına göre Ak Parti’den 2 aday Mehmet Doğan TUNÇ, Abdurrahman KIRGIZ, MHP den 1 aday Hakan KARUK aday olarak gösterildikleri ve yapılan oylamada; Mehmet Doğan TUNÇ, Abdurrahman KIRGIZ ve Hakan KARUK’un Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile  karar verildi.

 

03.04.2017-31

 

Belediye İmar  Komisyonu   Üyeleri  seçimi

 

        Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci  maddesi gereğince Belediye  İmar  Komisyonu  üye sayısının 3 olarak tespitine ve   seçimlerde  partilerin meclisteki üye sayılarına göre Ak Parti’den Ayhan ERSOY, Mehmet BAL MHP’ den Vedat CAN aday olarak gösterildikleri  ve yapılan oylamada; Ayhan ERSOY, Mehmet BAL ve Vedat CAN `ın Belediye İmar Komisyonuna seçilmelerine oybirliği ile  karar verildi.

 

 

 

 

 

 

03.04.2017-32

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesine göre, Belediye Denetim Komisyon raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

Belediye Denetim Komisyonu Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi konusunda yaptığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik yevmiye kayıtlarının, defter ve belgelerinin muhasebe düzenlemelerine uygun ve doğru kullanıldığı görüldüğü belirtilmiştir. Belediye Denetim Komisyon raporu hakkında meclis bilgilendirilmiştir.

 

03.04.2017-33

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi 199 ada; 13-14-15-16-21-22-44 ve 47 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adasında imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

            İmar Komisyonu: İlçemiz Kasımpaşa Mahallesi 199 ada; 13-14-15-16-21-22-44 ve 47 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu imar adasında Belediyemiz tarafından hazırlatılan imar planı değişikliği dosyası İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

03.04.2017-34

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; Bilecik İli Bozüyük İlçesi  Atatürk Caddesi ile Celiloğlu Caddesi arasında taşıt geçişinin sağlanması ve üst geçit yapılması için imar planı değişliği talebinin görüşülmesi.

 

            İmar Komisyonu: İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalarımız devam etmekte olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon raporuna göre yapılan oylama da; Yapılan inceleme ve araştırmalar devam etmekte olduğundan komisyona istediği ek sürenin verilmesine ve 07.04.2017 Cuma günü saat: 14:30’da 2. birleşimde görüşülmesine mevcut oybirliği ile karar verildi.

 

03.04.2017-35

 

            3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c ) fıkrasına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 413 ada 132 ve 133 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

 

     3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c ) fıkrasına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 413 ada 132 ve 133 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

03.04.2017-36

 

            3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrasına ve 31.03.2017 tarihli Yusuf Cengiz YARANGÜMELİ’nin dilekçesine istinaden; İlçemiz Akpınar Mahalle sınırları içinde 117 ada 38-39-40-75-76 parseller, 120 ada 97 parsel ile 125 ada 104 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu iki ayrı alanda, “Güneş Enerji Santrali” kurulumu yapılması için hazırlanan ilave imar planı konusunun görüşülmesi.

 

            3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrasına ve 31.03.2017 tarihli Yusuf Cengiz YARANGÜMELİ’nin dilekçesine istinaden; İlçemiz Akpınar Mahalle sınırları içinde 117 ada 38-39-40-75-76 parseller, 120 ada 97 parsel ile 125 ada 104 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu iki ayrı alanda, “Güneş Enerji Santrali” kurulumu yapılması için hazırlanan ilave imar planı konusunun ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Önemli Linkler