2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri - 2

NİSAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (07.04.2017)    

07.04.2017-37

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; Bilecik İli Bozüyük İlçesi  Atatürk Caddesi ile Celiloğlu Caddesi arasında taşıt geçişinin sağlanması ve üst geçit yapılması için imar planı değişliği talebinin görüşülmesi.

 

            İmar Komisyonu: Bilecik İli Bozüyük İlçesi  Atatürk Caddesi ile Celiloğlu Caddesi arasında taşıt geçişinin sağlanması ve üst geçit yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bilecik yönünden gelen taşıtlarında, köprüye çıkışını sağlayacak şekilde iki kurplu olarak  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

        07.04.2017-38

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine göre hazırlanan , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre Belediye 2016 Yılına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi.

 

KARAR: Meclis 1. Başkan Vekili tarafından açıklandığı üzere; Belediyemizin 2016 yılına ait Faaliyet Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince meclise sunulmuştur.

Belediye meclisinde yapılan görüşmeler neticesindeki yapılan oylamada 9 üyenin (D.A.BALTACI, E.A.YILDIRIM,İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, E.KARADENİZ, Ş.DUMAN, N.KIRKAN, B.CEYHAN) çekimser oyuna karşılık diğer 17 üyenin kabul oyları ile 2016 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Önemli Linkler