2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri - 2

MAYIS MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (05.05.2017)    

05.05.2017-45

 

            3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c ) fıkrasına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 413 ada 132 ve 133 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 413 ada 132 nolu parselde kayıtlı taşınmazın konut alanından;  emsal:1.80, en çok yükseklik 15.50 metre verilen resmi kurum alanına dönüştürülmesi için hazırlatılan  imar planı değişikliği  dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

            İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine 4 üyenin ret (İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Önemli Linkler