TEMMUZ 2017 YILI MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

TEMMUZ MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (03.07.2017)    

 

 

GÜNDEM:

 

 1. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; 07.04.2017 gün ve 37 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan; imar planı değişikliğine Karo Grup Yapı Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin itirazının değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 2. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi arasında, çevre yolundan ayrı alternatif bağlantı yolu oluşturmak için ilave imar planı talebinin görüşülmesi.
 3. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yediler Mahallesi, 516 Sokakta imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 4. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Ahmet ÖZKURT'un dilekçesine istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 54 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebi konusunun görüşülmesi.
 5. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve 28.06.2017 tarihli Ulaş OKUKLU'nun dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 390 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebi konusunun görüşülmesi.
 6. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

03.07.2017-46

 

Belediye CHP meclis üyeleri (İ.H.DEMİR, M.AYTAŞ, İ.YEMEN ) tarafından verilen yazılı önerge; Plan notlarında olan altı otopark olarak düzenlenecek binalarda su basma kodu 2,40 olarak verilir ve parapetleri betonerme h= 90 cm. olmak üzere çatı eğimi 45 derece yapılabilir ifadelerinin suistimale neden olmaması için müstakil veya ikiz bitişik bahçeli yapılar için geçerli değildir notunun konulması konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

Belediye MHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; Aşağıda maddeler halinde sıralanan isteklerin 4 adet (1-2-3-5) maddeler için Meclisin bilgilendirilmesi  konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 1. 15 Temmuz Şehitler Parkı Projesi detayları ve maliyeti konusunda tarafımıza bilgi verilebilir mi.
 2. İlçemizde planda servis yolu görülen yollarının faaliyete geçirilmesi için çalışma yapılmakta mıdır.
 3. İlçemizde gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Alt Entegrasyon projesi durumu hakkında tarafımıza bilgi verilebilir mi.
 4. Kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kalıtsal metabolik hastalıklar gibi hastalıkların tedavisinde hastalara yaşama şansı sağlayan Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları için belediyemiz öncülüğünde Kızılay v.b. ilgili kuruluşlarla bağış kampanyası başlatılabilir mi.
 5. Trafik ışık ihlalleri nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik ışıklarına caydırıcı olabileceği düşüncesiyle ışık ihlalinin tespit edecek ve akabinde ceza kesilmesini sağlayacak bir sistem kurulması için çalışma yapılabilir mi.

 

 

        03.07.2017-47

 

 • (1 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; 07.04.2017 gün ve 37 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan; imar planı değişikliğine Karo Grup Yapı Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin itirazının değerlendirilmesi talebinin  İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • (2 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi arasında, çevre yolundan ayrı alternatif bağlantı yolu oluşturmak için ilave imar planı talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • (3 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yediler Mahallesi, 516 Sokakta imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • (4 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Ahmet ÖZKURT'un dilekçesine istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 54 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • (5 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve 28.06.2017 tarihli Ulaş OKUKLU'nun dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 390 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • (6 nolu gündem maddesinin) Belediye CHP meclis üyeleri (İ.H.DEMİR, M.AYTAŞ, İ.YEMEN ) tarafından verilen yazılı önerge; Plan notlarında olan altı otopark olarak düzenlenecek binalarda su basma kodu 2,40 olarak verilir ve parapetleri betonerme h= 90 cm. olmak üzere çatı eğimi 45 derece yapılabilir ifadelerinin suistimale neden olmaması için müstakil veya ikiz bitişik bahçeli yapılar için geçerli değildir notunun konulması konusunun İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        03.07.2017-48

 

 1. 15 Temmuz Şehitler Parkı Projesi detayları ve maliyeti konusunda tarafımıza bilgi verilebilir mi.
 2. İlçemizde planda servis yolu görülen yollarının faaliyete geçirilmesi için çalışma yapılmakta mıdır.
 3. İlçemizde gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Alt Entegrasyon projesi durumu hakkında tarafımıza bilgi verilebilir mi.
 4. Trafik ışık ihlalleri nedeniyle can ve mal kayıpları yaşanmaktadır.Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik ışıklarına caydırıcı olabileceği düşüncesiyle ışık ihlalinin tespit edecek ve akabinde ceza kesilmesini sağlayacak bir sistem kurulması için çalışma yapılabilir mi.

 

Belediye MHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge;

 

  4. “İlçe Trafik Komisyonu Kararları var. Tavsiye niteliğinde diyorsanız. Tavsiye niteliğinde bir karar yazılabilir. Bizim yaptırım, yapın diye herhangi bir talimatımız söz konusu olamaz.Yetki tamamen emniyetindir.İlçe Trafik Komisyonuna ışık ihlali konusunda gerekli işlemin yapılmasını sözlü olarak ifade edebiliriz. ”Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

3. “Avrupa Birliği İpa Projesi dediğimiz Alt Yapı Su Entegre Projemiz Bakanlığımızda. Biz evraklarımızı teslim ettik. Bakanlıkta hibe desteği konusunda görüşmeler yapılıyor. Yüzdelik oran dilimi bekleniyor.” Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

2.   ”Bizlerde yönetim olarak bu konuyu değerlendirmeye alalım.Uzun bir mesafe olduğu için iyi     bir çalışma yapılması gerekiyor. ”Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

1.“ 15 Temmuz Şehitler Parkında isim değişikliği yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler köprüsü adı altında bir köprünün doğu-batı istikametiyle beraber aynı zamanda adadaki peyzaj çalışması ve akabinde 15m. Yüksekliğinde bir bayrağımız, ikincisi 249 tane şehidimizin isimlerinin tek tek yazılabildiği bir anıtın yapılması ile ilgili olacaktır. Projesi tamamlandı, ihalesi verildi. Yediyüzkırkbin diye hatırlıyorum projenin ihalesini. ”Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

 

 

 

 

 

Önemli Linkler