AĞUSTOS 2017 YILI MECLİS KARAR ÖZETİ

AĞUSTOS MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (07.08.2017)    

GÜNDEM:

 

1.2017 yılında uygulanan belediye gelir tarifesinin 9.sayfasında  bulunan su abone ücretleri gelirleri bölümünde bulunan kaçak su kullananlardan, kaçak su kullanım bedeli olarak belirlenen 110,00  TL nin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.07.2017 tarih  ve 1010 sayılı yazılarına istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 42-03050105  Harita yapım ve alım giderleri harcama kaleminden 350.000,00 TL alınarak Başkanlık Makamının 72-03.06.01.01 Temsil, ağırlama tören, fuar org. giderleri harcama kalemine, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik hizmetleri harcama kaleminden 450.000,00 TL Alınarak, Kültür ve sosyal işler Müdürlüğünün 83-03.06.02.01 Tanıtma, ağırlama, tören, fuar org. giderleri harcama kalemine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

  1. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Salih GAZOZCU'nun dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, Kiremitçi Mevkii, 148 ada 37 nolu parselin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
  2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve Bektaşlar Nak. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin  dilekçesine istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 287 ada 126 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 50,64 m²'lik taşınmazın; şuyulu olduğu 287 ada 121 nolu parsel maliki Bektaşlar Nak. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
  3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve Zinnur UĞUZ'un dilekçesine istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesi, 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 25797000/149830 (257,97 m²) Belediye hissesinin diğer hissedar olan Zinnur UĞUZ'a satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
  4. 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 373 ada ile Devlet Demir Yolları arasında bulunan imar yolunda,  imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
  5. Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.
  6. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

07.08.2017-49

Belediye Ak Parti Meclis Üyesi Ali AVCIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge; Belediyemiz tarafından 2017 yılında 2016 yılının kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin d bendi ve 68. Maddesine göre; Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Parkı Yapımının finansmanını sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı bankalar, fonlar, kredi kuruluşları v.b. finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler ve anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

        07.08.2017-50

 

  • (1 nolu gündem maddesinin) 2017 yılında uygulanan belediye gelir tarifesinin 9.sayfasında bulunan su abone ücretleri gelirleri bölümünde bulunan kaçak su kullananlardan, kaçak su kullanım bedeli olarak belirlenen 110,00 TL nin yeniden belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  • (3 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Salih GAZOZCU'nun dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, Kiremitçi Mevkii, 148 ada 37 nolu parselin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

  • (6 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 373 ada ile Devlet Demir Yolları arasında bulunan imar yolunda,  imar planı değişikliği talebinin  İmar Komisyonuna sevkine mevcut  üyelerin oybirliği ile karar verildi.

        07.08.2017-51

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.07.2017 tarih ve 1010 sayılı yazılarına istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 42-03050105  Harita yapım ve alım giderleri harcama kaleminden 350.000,00 TL alınarak Başkanlık Makamının 72-03.06.01.01 Temsil, ağırlama tören, fuar org. giderleri harcama kalemine, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik hizmetleri harcama kaleminden 450.000,00 TL Alınarak, Kültür ve sosyal işler Müdürlüğünün 83-03.06.02.01 Tanıtma, ağırlama, tören, fuar org. giderleri harcama kalemine aktarma yapılması konusunun  11 üyenin kabul oyuna karşılık (F.BAKICI, S.URHAL, A.AVCIOĞLU, M.D.TUNÇ, K.TURGUT, H.SALTIK KOCAOĞLU, A.ERSOY, U.SOYLU, H.ELDEMİR, M.BAL, A.KIRGIZ) 12 üyenin ret oyu ile  (D.A.BALTACI, E.AKAN YILDIRIM, İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, E.KARADENİZ, Ş.DUMAN, N.KIRKAN, İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) talebin reddine  karar verildi.

        07.08.2017-52

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve Bektaşlar Nak. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin  dilekçesine istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 287 ada 126 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 50,64 m²'lik taşınmazın; şuyulu olduğu 287 ada 121 nolu parsel maliki Bektaşlar Nak. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

        07.08.2017-53

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve Zinnur UĞUZ'un dilekçesine istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesi, 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 25797000/149830 (257,97 m²) Belediye hissesinin diğer hissedar olan Zinnur UĞUZ'a satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

        07.08.2017-54

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; 07.04.2017 gün ve 37 sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan; imar planı değişikliğine Karo Grup Yapı Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin itirazının değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: Taşıt üst geçitinin korunması, kavşağın batı tarafının emsal 2.20 maksimum yüksekliği serbest verilen konut yapı adası, köprünün doğusunda bulunan sanayi alanın da belediye hizmet alanı olarak imar planındaki fonksiyonların yeniden düzenlenmesi belediye hizmet alanında kalan kısımların, yol ve park alanında kalan kısımların bedelsiz belediyemize terk edilmesi şartı ile uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        07.08.2017-55

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi arasında, çevre yolundan ayrı alternatif bağlantı yolu oluşturmak için ilave imar planı talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Yeşilkent Mahallesi ve Akpınar Mahallesini birbirine bağlayacak alternatif yol olarak hazırlanan ilave imar planı  dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        07.08.2017-56

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yediler Mahallesi, 516 Sokakta imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Yediler Mahallesi, 681 ve 675 adaların 516. Sokağa cepheli imar hattında hazırlatılan  imar planı değişikliği  dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

        07.08.2017-57

 

       3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Ahmet ÖZKURT'un dilekçesine istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 54 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebi konusunun görüşülmesi.

 

    İmar Komisyonu: İlave imar planı   dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        07.08.2017-58

 

       3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve 28.06.2017 tarihli Ulaş OKUKLU'nun dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 390 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebi konusunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle sınırları içinde 390 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu bölgede; özel lise alanı, konut alanı, park alanı ve imar yolu olarak hazırlatılan ilave imar planı   dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

07.08.2017-59

 

                        Plan notlarında olan altı otopark olarak düzenlenecek binalarda su basma kodu 2,40 olarak verilir ve parapetleri betonerme h= 90 cm. olmak üzere çatı eğimi 45 derece yapılabilir ifadelerinin suistimale neden olmaması için müstakil veya ikiz bitişik bahçeli yapılar için geçerli değildir notunun konulması konusunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: Plan hükümlerinin Genel Hükümler başlıklı 12. maddesinde geçen su basman kodunun ve 29. maddesinde geçen 90 cm. parapetin ve çatı eğiminin;  " altı otopark olarak düzenlenecek binalarda su basman kodu 2,40 olarak verilir ve parapetleri betonarme h=90 cm. olmak üzere çatı eğimi 45 derece yapılabilir ifadelerinin müstakil veya ikiz bitişik bahçeli yapılar için geçerli değildir." şeklinde değiştirilmesi taşınmaz malikleri arasında farklı uygulamalara sebep olacağından uygun görülmediği yönünde görüş bildirmiştir.

 

            İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 4 üyenin ret (İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oyçokluğu ile ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

07.08.2017-60

 

            Belediyemiz tarafından 2017 yılında 2016 yılının kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin d bendi ve 68. Maddesine göre; Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Parkı Yapımının finansmanını sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı bankalar, fonlar, kredi kuruluşları v.b. finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler ve anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar  verildi.

 

 

 

Önemli Linkler