EYLÜL 2017 YILI MECLİS KARAR ÖZETİ

EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (05.09.2017)    

 

GÜNDEM:

 

  1. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden, İlçemiz Yeşilkent Mahallesinde  imar planı değişikliği  talebinin görüşülmesi.
  2. İlçemiz Yeni Mahalle de Sağlık Tesisi Alanında kalan Belediyemize ait taşınmazın;  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi (d) fıkrasına istinaden Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına bedelsiz devrinin yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Fatih BAKICI’ya yetki verilmesi  konusunun görüşülmesi.
  3. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden, İlçemiz Yeni Mahalle 249 Ada 73 -74 Parsellerde Plan değişikliği talebinin görüşülmesi
  4. 10 Mart 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.08.2017 tarih ve 1131 sayılı yazılarına istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 42-03050105 Harita yapım ve alım giderleri harcama kaleminden 350.000,00 TL alınarak Başkanlık Makamının 72-03.06.01.01 Temsil, ağırlama tören, fuar org. giderleri harcama kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik hizmetleri harcama kaleminden 450.000,00 TL alınarak, Kültür ve sosyal işler Müdürlüğünün 83-03.06.02.01 Tanıtma, ağırlama, tören, fuar org. giderleri harcama kalemine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
  1. Belediye  İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.
  2. Belediye Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.
  3. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

05.09.2017-61

 

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Ali AVCIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinin Arıklar caddesi ile kesişiminden başlamak üzere Yaşar Doğu Caddesi boyunca yolun sağ tarafında park yasağı uygulaması yapılması konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

   Belediye Başkanı Fatih BAKICI tarafından verilen yazılı önerge; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrasına, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğinin 12. Maddesi ve 25.08.2017 tarihli ve 1921 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı Malmüdürlüğü yazısına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle, 142 ada 18 nolu parselde kayıtlı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli (Bölge Trafiğinin Bulunduğu) taşınmaz ile şuyulu olan 142 ada 19 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 143,72 m2lik taşınmazın Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile  karar verildi.

 

05.09.2017-62

 

  •      (1 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden, İlçemiz Yeşilkent Mahallesinde  imar planı değişikliği  talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

  •      (3 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden, İlçemiz Yeni Mahalle 249 Ada 73 -74 Parsellerde Plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

05.09.2017-63

 

İlçemiz Yeni Mahalle de Sağlık Tesisi Alanında kalan Belediyemize ait taşınmazın;  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi (d) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, Cingiller Mevkii, 1144 ada 10 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 33.912,63 m²'lik taşınmazın, Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına bedelsiz devrinin yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Fatih BAKICI’ya yetki verilmesine ve  gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

05.09.2017-64

 

10 Mart 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.08.2017 tarih ve 1131 sayılı yazılarına istinaden Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 42-03050105 Harita yapım ve alım giderleri harcama kaleminden 350.000,00 TL alınarak Başkanlık Makamının 72-03.06.01.01 Temsil, ağırlama tören, fuar org. giderleri harcama kalemine, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik hizmetleri harcama kaleminden 450.000,00 TL alınarak, Kültür ve sosyal işler Müdürlüğünün 83-03.06.02.01 Tanıtma, ağırlama, tören, fuar org. giderleri harcama kalemine aktarma yapılması konusunun  8 üyenin ret oyuna karşılık (E.AKAN YILDIRIM, İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, E.KARADENİZ, Ş.DUMAN, N.KIRKAN,B.CEYHAN) 15 üyenin kabul oyu ile  (F.BAKICI, S.URHAL, A.AVCIOĞLU, V.KILIÇ, M.D.TUNÇ, K.TURGUT, A.ERSOY, H.KÖSEMEN, U.SOYLU, H.ELDEMİR, M.BAL, A.KIRGIZ ,İ.H.DEMİR, C.AKSU, İ.YEMEN) talebin kabulüne  ve  gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne,Mali Hizmetler Müdürlüğüne,Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.        

 

05.09.2017-65

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Salih GAZOZCU'nun dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, Kiremitçi Mevkii, 148 ada 37 nolu parselin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle, Kiremitçi Mevkii, 148 ada 37-45-46-47-48-90-91-92-93-95-96-97 ve 108 nolu parselde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede hazırlanan imar planı değişikliği dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2017-66

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 373 ada ile Devlet Demir Yolları arasında bulunan imar yolunda,  imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle, 373 ada ile Devlet Demir Yolları arasında bulunan imar yolunda, sadece 373 ada imar hattında yapılan imar planı değişikliği dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2017-67

 

2017 yılında uygulanan belediye gelir tarifesinin 9.sayfasında bulunan su abone ücretleri gelirleri bölümünde bulunan kaçak su kullananlardan, kaçak su kullanım bedeli olarak belirlenen 110,00 TL nin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu: Belediye Meclisinin 21.11.2016 tarih ve 92 nolu kararı ile kabul edilen, 2017 yılında uygulanan belediye gelir tarifesinin 9. Sayfasında bulunan su abone ücretleri gelirleri bölümünde bulunan kaçak su kullananlardan, kaçak su kullanım bedeli olarak belirlenen 110,00 TL nin, su saatinden hariç kaçak su bağlantısı yapıp kaçak su kullananlardan ilk tutanak da 1.000,00 TL kaçak su kullanım bedeli alınmasına ve tekrar kaçak su kullanmaya devam ettiği tespit edilenlerden mükerrer olarak 2.000,00 TL kaçak su kullanım bedeli alınmasına, 01 Kasım 2017 tarihinden itibaren geçerli olması yönünde görüş bildirmiştir.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05.09.2017-68

 

            İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinin Arıklar caddesi ile kesişiminden başlamak üzere Yaşar Doğu Caddesi boyunca yolun sağ tarafında park yasağı uygulaması yapılmasına, gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü gönderilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar  verildi.

 

05.09.2017-69

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrasına, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğinin 12. Maddesi ve 25.08.2017 tarihli ve 1921 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı Malmüdürlüğü yazısına istinaden; tapu kaydına göre İlçemiz Çarşı Mahalle, 142 ada 18 nolu parselde kayıtlı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli (Bölge Trafiğinin Bulunduğu) taşınmaz ile şuyulu olan 142 ada 19 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 143,72 m2lik taşınmazın Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılmasına, gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar  verildi.

 

 

 

Önemli Linkler