EKIM 2017 YILI MECLIS KARAR OZETI

 

 

EKİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (02.10.2017)    

 

 

GÜNDEM:

 

 1. 20.09.2017 tarihli ve 37451909-950-E.14455356 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde sunulan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Senebaşı Güvenlik Toplantısı kararlarına istinaden; Necati Bey Orta Okulu'nun güneyinde bulunan "Kıvrıklar Sokak" ile "Mektep Caddesi'nin", Atatürk İlkokulu'nun doğu tarafında bulunan kısmısın araç trafiğine kapatılması talebinin görüşülmesi.
 2. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve 25.09.2017 tarihli ve 26041416-752.99-E.64007 sayılı TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz genelinde 4 ayrı noktada trafo alanı oluşturulması için imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve Ahmet KARAÇALI, Mehmet KARAÇALI ve Fikret KARAÇALI'nın dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 262 ada 41 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 70,00 m²'lik taşınmazın, kendisi ile şuyulu olan İlçemiz Çarşı Mahalle, 262 ada 33 ve 54 parsellerde kayıtlı taşınmaz malikleri olan Ahmet KARAÇALI, Mehmet KARAÇALI ve Fikret KARAÇALI'ya satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 4. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 25.09.2017 tarih ve 1370 sayılı yazılarına istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün 41-03.08.06.01 Yol bakım ve onarım giderleri ile 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kaleminde bulunan ödenekler yılsonuna kadar yapılan ve yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere 41-03.08.06.01 Yol bakım ve onarım giderleri harcama kalemine 1.600.000,00 TL ile 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kalemine 4.400.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Talep edilen ödeneğin 2.650.000,00 TL Belediyemiz müdürlüklerinin ekli listede belirtilen harcama kalemlerinden kalan 3.350.000,00 TL si yazımız ekindeki ek bütçe verilmesine dair cetvelde gösterildiği şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 37.maddesine göre aktarma ve ek bütçe verilmesi konusunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik giderleri harcama kaleminden 484.000,00 TL alınarak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 41-01030101 Sürekli işçilerin ücretleri harcama kalemine 400.000,00 TL ve Fen İşleri Müdürlüğünün 41-01030301 Sürekli işçilerin sosyal hakları harcama kalemine 84.000,00 TL nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre aktarma yapılması konusun görüşülmesi.
 1. Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

7.Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

02.10.2017-70

 

Belediye CHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; Aşağıda maddeler halinde sıralanan isteklerin görüşülmesi  konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1. İlçemiz otogar misafir araç girişi önünde bulunan kontrolsüz çok yönlü yol ayrımı,araç ve yaya trafiği yönünden tehlike yaratmaktadır.Buraya göbekli kavşak çalışması yapılması ve alınabilecek başka önlemelerin görüşülmesini istemekteyiz.

 

 1. Kış ayları yaklaşmaktadır.İlçemizde çok sayıda soba ile ısınan evde oturan hemşehrilerimiz bulunmaktadır.Her yıl basına yansıyan yada yansımayan 10 dan fazla soba zehirlenmesi olayı gerçekleşmektedir.Soba zehirlenmelerine karşı karbon monoksit uyarı cihazı sağlanması ve başka önlemler alınmasının görüşülmesini istemekteyiz.

 

 1. İlçemiz Bien Seramik fabrikasının hammadde sahası Kapalı Pazar yeri önünden geçerek çevreyoluna bağlanan ve Yeşilkent mahallemize ulaşan yola dayanmıştır.

Bien fabrikasına hammadde getiren tır ve büyük araçların sözü edilen yol üzerinde park etmesi, kontrolsüz olarak manevra yapmaları trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

Yine toz halinde bulunan hammadde, yükleme boşaltma sırasında yada rüzgarlı havalarda uçuştuğunda, insan sağlığına zarar vermekte, karayolunda kayganlık oluşturarak fren ve direksiyon emniyetini zayıflatmaktadır.Bu durum gerek çevre yolunda gerek ilçemiz ara yollarında trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir.

Bien fabrikasının hammadde sahasının toza engel olacak şekilde üzerinin kapatılması, yerinin yeniden saptanması yada düzenlemeler yapılması konusunun görüşülmesini istemekteyiz.

 

 1. İmar uygulamalarının tüm ülkemiz ve ilçemiz için sorunlar yumağı olduğu bir gerçektir.Öte yandan kentlerin imarı siyasi kaygıların üstünde uzun vadeli düzenlemeleri içermektedir.

Bu anlamda parti grubu olarak bu öneride bulunurken iktidar grubu meclis üyelerimize, imar komisyonumuza ya da belediye yönetimine yönelik eleştiri getirmek niyetinde değiliz.

Meclisimizde temsil olunan 3 siyasi partide de imar konusunda deneyim ve donanıma sahip üyelerimiz bulunmaktadır. Bu üyelerimizden oluşan, imar uygulamalarının tartışıldığı, değerlendirildiği, gerektiğinde meclis dışından da destek alabilecek, yasal olarak kurulması zorunlu olan imar komisyonumuza, belediye yönetimine ve meclisimize katkılar sağlayacak, çalışma grubu yada alt komisyon tarzında bir kurul oluşturulması konusunun görüşülmesini istemekteyiz.

 

Belediye Ak Parti Meclis Üyesi Ali AVCIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge; Bozüyük Belediye Başkanlığınca Yediler Mahallesi 85 ada 471 parsele yapımı tamamlanan ve Yenidoğan Mahallesi 85 ada 271 parselde yapımına devam edilen parklar ile Yenidoğan Mahallesi 304 ve 321 sokak, Yediler Mahallesi 578 ve Şahin Sokak, 4 Eylül Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile 891 Sokak, Yeni Mahalle Evren Blokları Önünde bulunan parkların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (n) bendine göre isimlerinin belirlenmesi konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

       02.10.2017-71

 

 • (1 nolu gündem maddesinin) 20.09.2017 tarihli ve 37451909-950-E.14455356 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde sunulan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Senebaşı Güvenlik Toplantısı kararlarına istinaden; Necati Bey Orta Okulu'nun güneyinde bulunan "Kıvrıklar Sokak" ile "Mektep Caddesi'nin", Atatürk İlkokulu'nun doğu tarafında bulunan kısmısın araç trafiğine kapatılması talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

 • (2 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve 25.09.2017 tarihli ve 26041416-752.99-E.64007 sayılı TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz genelinde 4 ayrı noktada trafo alanı oluşturulması için imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

 • Belediye Ak Parti Meclis Üyesi Ali AVCIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge; Bozüyük Belediye Başkanlığınca Yediler Mahallesi 85 ada 471 parsele yapımı tamamlanan ve Yenidoğan Mahallesi 85 ada 271 parselde yapımına devam edilen parklar ile Yenidoğan Mahallesi 304 ve 321 sokak, Yediler Mahallesi 578 ve Şahin Sokak, 4 Eylül Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile 891 Sokak, Yeni Mahalle Evren Blokları Önünde bulunan parkların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (n) bendine göre isimlerinin belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            02.10.2017-72

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve Ahmet KARAÇALI, Mehmet KARAÇALI ve Fikret KARAÇALI'nın dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 262 ada 41 nolu parselde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 70,00 m²'lik taşınmazın, kendisi ile şuyulu olan İlçemiz Çarşı Mahalle, 262 ada 33 ve 54 parsellerde kayıtlı taşınmaz malikleri olan Ahmet KARAÇALI, Mehmet KARAÇALI ve Fikret KARAÇALI'ya satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.           

 

            02.10.2017-73

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 25.09.2017 tarih ve 1370 sayılı yazılarına istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün 41-03.08.06.01 Yol bakım ve onarım giderleri ile 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kaleminde bulunan ödenekler yılsonuna kadar yapılan ve yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere 41-03.08.06.01 Yol bakım ve onarım giderleri harcama kalemine 1.600.000,00 TL ile 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kalemine 4.400.000,00 TL olmak üzere toplam 6.000.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Talep edilen ödeneğin 2.650.000,00 TL Belediyemiz müdürlüklerinin ekli listede belirtilen harcama kalemlerinden kalan 3.350.000,00 TL si ekte, ek bütçe verilmesine dair cetvelde gösterildiği şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 37.maddesine göre aktarma ve ek bütçe verilmesine ve gereği yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.         

 

            02.10.2017-74

 

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik giderleri harcama kaleminden 484.000,00 TL alınarak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 41-01030101 Sürekli işçilerin ücretleri harcama kalemine 400.000,00 TL ve Fen İşleri Müdürlüğünün 41-01030301 Sürekli işçilerin sosyal hakları harcama kalemine 84.000,00 TL nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre aktarma yapılmasına ve gereği yapılmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

            02.10.2017-75

 

            3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden, İlçemiz Yeşilkent Mahallesinde  imar planı değişikliği  talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: ; İlçemiz Yeşilkent Mahallesi (Tapuda Yeni Mahalle), 1054 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların; imar planındaki fonksiyonunun "Sosyal Tesis Alanı"'ndan "Ticaret Turizm Alanı"na dönüştürülmesi için hazırlatılan imar planı değişikliği dosyası  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            02.10.2017-76

 

            3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden, İlçemiz Yeni Mahalle 249 Ada 73 -74 Parsellerde Plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

İmar Komisyonu: ; İlçemiz Yeni Mahalle, 249 Ada 73 -74 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede; sanayi alanı içinden yeni yol yapılarak belediye hizmet alanı oluşturulan imar planı değişikliği dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

02.10.2017-77

 

Belediye CHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge;

 

 1. İlçemiz otogar misafir araç girişi önünde bulunan kontrolsüz çok yönlü yol ayrımı,araç ve yaya trafiği yönünden tehlike yaratmaktadır.Buraya göbekli kavşak çalışması yapılması ve alınabilecek başka önlemelerin görüşülmesini istemekteyiz.

 

 1. Kış ayları yaklaşmaktadır.İlçemizde çok sayıda soba ile ısınan evde oturan hemşerilerimiz bulunmaktadır.Her yıl basına yansıyan yada yansımayan 10 dan fazla soba zehirlenmesi olayı gerçekleşmektedir.Soba zehirlenmelerine karşı karbon monoksit uyarı cihazı sağlanması ve başka önlemler alınmasının görüşülmesini istemekteyiz.

 

 1. İlçemiz Bien Seramik fabrikasının hammadde sahası Kapalı Pazar yeri önünden geçerek çevreyoluna bağlanan ve Yeşilkent mahallemize ulaşan yola dayanmıştır.Bien fabrikasına hammadde getiren tır ve büyük araçların sözü edilen yol üzerinde park etmesi, kontrolsüz olarak manevra yapmaları trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.Yine toz halinde bulunan hammadde, yükleme boşaltma sırasında yada rüzgarlı havalarda uçuştuğunda, insan sağlığına zarar vermekte, karayolunda kayganlık oluşturarak fren ve direksiyon emniyetini zayıflatmaktadır.Bu durum gerek çevre yolunda gerek ilçemiz ara yollarında trafik güvenliğini olumsuz etkilemektedir.Bien fabrikasının hammadde sahasının toza engel olacak şekilde üzerinin kapatılması, yerinin yeniden saptanması yada düzenlemeler yapılması konusunun görüşülmesini istemekteyiz.

 

 1. İmar uygulamalarının tüm ülkemiz ve ilçemiz için sorunlar yumağı olduğu bir gerçektir.Öte yandan kentlerin imarı siyasi kaygıların üstünde uzun vadeli düzenlemeleri içermektedir.Bu anlamda parti grubu olarak bu öneride bulunurken iktidar grubu meclis üyelerimize, imar komisyonumuza ya da belediye yönetmeliğine yönelik eleştiri getirmek niyetinde değiliz.Meclisimizde temsil olunan 3 siyasi partide de imar konusunda deneyim ve donanıma sahip üyelerimiz bulunmaktadır. Bu üyelerimizden oluşan, imar uygulamalarının tartışıldığı, değerlendirildiği, gerektiğinde meclis dışından da destek alabilecek, yasal olarak kurulması zorunlu olan imar komisyonumuza, belediye yönetimine ve meclisimize katkılar sağlayacak, çalışma grubu yada alt komisyon tarzında bir kurul oluşturulması konusunun görüşülmesini istemekteyiz.

 

Belediye CHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge;

 

1.“Planda bir göbek var ama mevcut değil. Şuanda arkadaşlarımız bu çalışmayı tamamlayıp bitirmeye çalışıyorlar.Orada kullanılmayan aksıda içine dahil ederek buradaki araçların o noktalara girmesi ile ilgili olarak bir çalışma yapıyorlar.”Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

2.“İlk başta dar gelirli vatandaşların tespiti, tedbir alınması konusu, ikincisi Karbon monoksit uyarı cihazının nasıl alınacağı ile ilgili olarak kanuni süreç var.Neye göre alacağız.Bununla ilgili olarak Başkan Yardımcımız Mustafa Yürükcü ve Belediye Meclis Üyemiz İsmail Yemen ile görüşmeler yapsınlar, Kanuni boyutu detaylı bir şekilde araştırılıp alt yapısı oluşturulsun daha sonra meclise gelsin. ” Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

3.Bien Seramik ile ilgili olarak “Firmaya gerekli olan yazıların yazılması ve aynı zamanda tarafınıza da bilgilendirme yapılacaktır. ” Şeklinde Belediye Başkanı Fatih BAKICI bilgi verdi.

 

4.Çalışma grubu yada alt komisyon tarzında bir kurul oluşturulması talebi için yapılan oylamada; 4 üyenin kabul (İ.H.DEMİR, C. AKSU, M. AYTAŞ,İ. YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu talebin reddine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Önemli Linkler