KASIM MECLİS KARAR ÖZETLERİ (06.11.2017)

KASIM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (06.11.2017)    

GÜNDEM:

1.2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

2.2018 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi.

3.2018 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi.

4.2018 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi.

5.2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

6.Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

8.Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

06.11.2017-78

 

Belediye AK Parti meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrasına ve 01.11.2017 tarihli ve E.75022 sayılı TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz genelinde 5 ayrı noktada trafo alanı oluşturulması için imar planı değişikliği konusunun gündeme alınmasına mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

06.11.2017-79

 • (1 nolu gündem maddesinin) 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi konusunun 20.11.2017 Pazartesi günü saat: 14:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

 • (2 nolu gündem maddesinin) 2018 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi konusunun 20.11.2017 Pazartesi günü saat: 14:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

 •  (3 nolu gündem maddesinin) 2018 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi konusunun 20.11.2017 Pazartesi günü saat: 14:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

 •  (4 nolu gündem maddesinin) 2018 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi konusunun 20.11.2017 Pazartesi günü saat: 14:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

 •  (5 nolu gündem maddesinin) 2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konusunun 20.11.2017 Pazartesi günü saat: 14:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

 • Belediye AKP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrasına ve 01.11.2017 tarihli ve E.75022 sayılı TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz genelinde 5 ayrı noktada trafo alanı oluşturulması için imar planı değişikliği konusunun İmar Komisyonuna sevkine mevcut  üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

06.11.2017-80

 

          İlçemizde faaliyet gösteren maden ocaklarının ham madde ve ürün taşımacılığında kullanmış olduğu ağır tonajlı kamyonların; İlçemiz Yediler Mahallesinde bulunan Kovalıca Caddesi güzergahı üzerinden faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmiştir. Kovalıca Caddesi üzerinde yerleşim yerlerinin fazla olması,  yol üzerinde vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sıklıkla kullandığı okul ve cami gibi tesislerin bulunması sebebiyle bu yol üzerinden geçiş yapan ağır tonajlı yük kamyonlarının yaya ve araç trafiğine ciddi şekilde zarar verdiği, çocuklara tehlike oluşturduğu için belediyemiz tarafından Şehit Cezmi Kaya Caddesi üzerinde alternatif bir güzergah oluşturulmuştur. Şehit Cezmi Kaya Caddesinin reglaj ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış olup, ağır tonajlı yük kamyonlarının bu yol güzergahını kullanmaları, Kovalıca Caddesinin ağır tonajlı araç trafiğine yasaklanmasına, gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar  verildi.

 

06.11.2017-81

 

20.09.2017 tarihli ve 37451909-950-E.14455356 sayılı Bozüyük Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde sunulan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Senebaşı Güvenlik Toplantısı kararlarına istinaden; Necati Bey Orta Okulu'nun güneyinde bulunan "Kıvrıklar Sokak" ile "Mektep Caddesi'nin", Atatürk İlkokulu'nun doğu tarafında bulunan kısmısın araç trafiğine kapatılması talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: Kıvrıklar Sokak ve Mektep Caddesinin devamı olan Atatürk İlkokulunun doğu tarafının araç trafiğine kapatılması; yangın ve sağlıkla ilgili acil durumlarda, itfaiye ve ambulansların ulaşmasını ve müdahalesini engelleyeceğinden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görülmediği yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 4 üyenin ret ( İ.H.DEMİR,C.AKSU,M.AYTAŞ,İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine  karar verildi.

 

06.11.2017-82

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve 25.09.2017 tarihli ve 26041416-752.99-E.64007 sayılı TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz genelinde 4 ayrı noktada trafo alanı oluşturulması için imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle, Atatürk Caddesinde, İlçe Jandarma komutanlığının 12 ada 202 parselin ön kısmında bulunan park alanında, Mal Hatun Caddesinde 800 ada 1 parselin ön tarafında bulunan park alanında, 401 Sokağın doğusunda mevcut mezarlık alanında ve 411. 412. ve 413. sokakların arasında kalan park alanında olmak üzere toplam 4 adet trafo alanı oluşturmak için hazırlanan imar planı değişikliği dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

06.11.2017-83

 

Bozüyük Belediye Başkanlığınca Yediler Mahallesi 85 ada 471 parsele yapımı tamamlanan ve Yenidoğan Mahallesi 85 ada 271 parselde yapımına devam edilen parklar ile Yenidoğan Mahallesi 304 ve 321 sokak, Yediler Mahallesi 578 ve Şahin Sokak, 4 Eylül Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile 891 Sokak, Yeni Mahalle Evren Blokları Önünde bulunan parkların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (n) bendine göre isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

 1. Yediler Mahalle Konağı karşısı, 85 ada 471 parselin bulunduğu alandaki parka; "Şehit Mahmut Ekinay Parkı" adının verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1.  İmar Komisyonu Yenidoğan Mahallesine yeni yapılan parka "Abdülhamid Han Parkı" adının verilmesini uygun gördüğü, CHP Meclis Üyeleri Yenidoğan Mahallesine yeni yapılan parka “Cumhuriyet Parkı “ adının verilmesini önermiş olup; Yenidoğan  Mahallesi 85 ada 217 parsel sehven 271 parsel yazılmış olup, Manişar Caddesine cepheli 85 ada 217 parselde yeni yapılan parka,  "Abdülhamid Han Parkı" adının verilmesine 4 üyenin ret ( İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ,İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile,

 

 1. Yenidoğan Mahallesi 304. Sokakta bulunan parka, "Kırbındüzü Parkı"  adının verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1. Yenidoğan  Mahallesi 321. Sokakta bulunan parka, "Konak Parkı" adının verilmesi, 4 üyenin ret ( İ.H.DEMİR, C.AKSU, M.AYTAŞ,İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile,

 

 1. Yediler Mahallesi 578. Sokakta bulunan parka, "Akasya Parkı" adının verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1. Yediler Mahallesi, Şahin Sokakta yapılan parka, "Şahin Parkı" adının verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1. 4 Eylül Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesinde bulunan parka, "Halide Edip Adıvar Parkı" adının verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1. 4 Eylül Mahallesi, 891. Sokak ile Yaşar Kemal Caddesinin kesiştiği alanda bulunan parka, "Yaşar Kemal Parkı" adının verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

 1. Yeni Mahalle, Evren Bloklarının üst kısmında, Yokuş Sokak, Karanfil Sokak, Kardelen Sokak ve Sümbül Sokağın çevrelediği alanda bulunan parka, "Evrenler Parkı adının verilmesine 5 üyenin ret ( N.KIRKAN, İ.H.DEMİR,C.AKSU,M.AYTAŞ,İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile  Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

  2.OTURUM

   

   

  KASIM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (20.11.2017)    

   

   

  20.11.2017  - 84

   

  2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

   

  (Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre yapılan oylamada)  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41.maddesine göre hazırlanan Bozüyük Belediyesi 2018 yılı performans programı incelenerek 2018 yılı bütçesine uygun olarak hazırlandığından, hazırlandığı şekilde kabulüne, 3 üyenin ret (C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyunlarına karşılık diğer  üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

   

  20.11.2017  - 85

   

  2018 Yılı Belediye Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.

   

  ((Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna göre yapılan oylamada) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 2018 yılı gelir tarifesinin hazırlandığı şekilde kabulüne 3 üyenin ret (C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN)  oyunlarına karşılık diğer  üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

   

  20.11.2017  - 86

   

  2018 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi.

   

  Plan ve Bütçe Komisyonu: Belediyemiz 2018 yılı Gider Bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde yapılmış olduğu, fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde hazırlanan bütçenin ve 2018 yılı ayrıntılı harcama programının hazırlandığı şekilde kabulü yönünde görüş bildirmiştir. 

   

                  

   

                                                            

                                                                                     BÜTÇE GİDERLERİ

              01.Genel Kamu Hizmetleri                                    25.778.000,00 TL

        03.Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri               2.370.000,00 TL

        04.Ekonomik İşler ve Hizmetler                            37.737.000,00 TL

        05.Çevre Koruma Hizmetleri                                   8.365.000,00 TL     

  06.İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                    6.750.000,00 TL        

  07.Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri                   3.500.000,00 TL      

  10. Sosyal Yardım Hizmetleri                                     500.000,00 TL      

   

   
   
   

   

   

  TOPLAM                                                              85.000.000,00 TL        

   

   

   

  3’er aylık hedef oranları belirlenmiş, bu oranların aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

  1.3 aylık için %25

  2.3 aylık için %25

  3.3 aylık için %25

  4.3 aylık için %25

   

   

   

   

   

   

   

   

     BÜTÇE GİDERLERİ

                       

  01.Genel Kamu Hizmetleri                                                                                  25.778.000,00 TL

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri                                                                   3.781.000,00 TL

   Başkanlık                                                                                                                  3.000.000,00 TL

   Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                    12.400.000,00 TL

   Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                              1.234.000,00 TL

   İşletme ve İştirakler Müd.                                                                                       4.803.000,00 TL

   Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                             350.000,00 TL

  Araştırma Geliştirme Müdürlüğü                                                                                 106.000,00 TL

  Muhtarlıklar Müdürlüğü                                                                                              104.000,00 TL

   

  03.Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                                                             2.370.000,00 TL

  Zabıta Hizm.                                                                                                             1.310.000,00 TL

  İtfaiye Hizm                                                                                                             1.060.000,00 TL

  .

  04.Ekonomik İşler ve Hizmetler                                                                          37.737.000,00 TL

   İktisadi ve Sosyal Tesisleri                                                                                       3.568.000,00 TL

   Fen İşleri Hizm.                                                                                                    33.693.000,00 TL  Mezbaha Müdürlüğü                                                                                            476.000,00 TL

   

  05.Çevre Koruma Hizmetleri                                                                                8.365.000,00 TL

  Temizlik Hizm.                                                                                                          8.365.000,00 TL

   

  06.iskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                                                 6.750.000,00 TL

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                  3.000.000,00 TL

   Su ve Kanalizasyon Hizmetleri                                                                                3.750.000,00 TL

   

  07.Dinlenme, Kültür ve Din  Hizmetleri                                                               3.500.000,00 TL

   Kültür ve Sosyal İşler                                                                                              3.500.000,00 TL

   

  10.Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri                                                              500.000,00 TL

   Mezarlıklar Müdürlüğü                                                                                                500.000,00 TL

   

                                                                                                                       

              TOPLAM                                                                                                   85.000.000,00 TL

   

   

   (Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre yapılan oylamada) Belediyemiz 2018 yılı Gider Bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde yapılmış olduğu, fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde hazırlanan bütçenin ve 2018 yılı ayrıntılı harcama programının hazırlandığı şekilde üçer aylık dönemler halinde yapılan oylama neticesinde; 2018 Yılı Belediye Gider Bütçesinin 85.000.000,00 TL. (seksenbeşmilyontürklirası) olarak ve yukarıdaki cetvellerin aynen kabulüne, 3 üyenin ret (C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer  üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20.11.2017  - 87

   

  2018 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi.

   

  Plan ve Bütçe Komisyonu: Belediyemiz 2018 yılı Gelir Bütçesi gelirin ekonomik sınıflandırma cetveli 1.düzeye göre ve finansman programı 3 er aylık hedefleri hazırlandığı gibi aşağıdaki  şekilde kabulü yönünde görüş bildirmiştir. 

                  

              2018 Yılı Gelir Bütçesi :

                                                                                   BÜTÇE GELİRLERİ

              01.Vergi Gelirleri                                               10.680.000,00 TL

        03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                    21.204.000,00 TL

        04.Alınan Bağış ve Yardımlar                             3.903.000,00 TL

        05.Diğer Gelirler                                                44.778.000,00 TL      

        06.Sermaye Gelirleri                                            4.435.000,00 TL       

   

   
   
   

   

   

  TOPLAM                                                         85.000.000,00 TL 

   

  2018  Yılı Finansman Programı :

   

  3’er aylık hedef oranları belirlenmiş, bu oranların aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

  1.3 aylık için %25

  2.3 aylık için %25

  3.3 aylık için %25

  4.3 aylık için %25

   

   (Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre yapılan oylamada) Belediyemiz 2018 yılı Gelir Bütçesi gelirin ekonomik sınıflandırma cetveli 1.düzeye göre ve finansman programı 3 er aylık dönemler halinde yapılan oylama neticesinde; 2018 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin 85.000.000,00 TL. (seksenbeşmilyontürklirası) olarak ve yukarıdaki cetvellerin aynen kabulüne, 3 üyenin ret (C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN)  oyuna karşılık diğer  üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

   

  20.11.2017  - 88

   

  2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

   

  Plan ve Bütçe Komisyonu: Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarih ve 79 nolu kararı ile Belediye Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edilen 2018 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesinde aşağıda gösterildiği şekilde kabulü yönünde görüş bildirmiştir.

                      

  2018  MALİ YILI BOZÜYÜK BELEDİYESİ BÜTÇE KARARNAMESİ

             

  Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.   

      

  Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.                    

   

  Madde 3- 2018 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.                                                          

   

  Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.               

   

  Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.                                                            

   

  Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.                                       

   

  Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiştir.                                        

             1- Ödenek Cetveli -A (Örnek–14),                                     

             2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek–15),         

             3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek–16),          

             4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek–17),     

             5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek–18)     

             6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki yıl Bütçe Tahmini     

                 Cetveli (Örnek–8)                                 

             7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek–19)                        

             8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek–20)         

             9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli

                  (Örnek–21),                                           

            10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli       

                 (Örnek–22)                                                       

            11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K–1) Cetveli (Örnek–23),

            12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K–2) Cetveli (Örnek–24),                                               

            13- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları gösterir (T–1) Cetveli

                   (Örnek–25),                                          

            14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T–2) Cetveli (Örnek-26)                

            15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek–27)                             

            16- Finansman Programı (Örnek–28)

            17- Gelir Tarifesi        

        

  Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

   

  Madde 9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği Belediye Meclis üyelerinden başkan yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyesine Belediye başkanı ödeneğinin 2/3’ oranında maaş verilir. Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında huzur hakkı ödenir.

   

  Madde 10- 657 sayılı Kanuna tabi Belediyemizde çalışan İtfaiye ve Zabıta Personeli ile fiilen görev yapmakta olan personele ödenecek aylık fazla çalışma mesai ücretinin Başbakanlığın 2017 Yılında Yayınlayacağı Bütçe Kanununda belirtilen Belediyemiz nüfus kategorisindeki üst limit üzerinden aylık maktuen ödenir.

   

  Madde 11- Beş yıllık imar programı uygulaması, yıllık yatırım programlarının uygulanması, stratejik plan programları; beldenin kalkınmasını ve beldemizde yaşayanların yaşam standartlarını yükseltmek için belediyemizce yapılması uygun görülen, işleri kat karşılığı, yap-işlet devret vb. projelerin 4734 veya 2886 sayılı ihale kanunlarına göre yapılmasına veya yaptırılmasına.

   

  Madde            12- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil zamanı ve ödeme süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen şekilde ödenecektir.

  A-İlan ve Reklam vergisi Ocak ve Mayıs aylarında 2 taksitte tahsil edilir.

  Taksit ödemelerinde son gün ait olduğu ayın son günüdür.

  B-Harcamalara iştirak paylarının ödeme şekli tahakkuk tarihinden sonra encümen             tarafından belirlenir.  

  C-Su gelirleri Fabrika abonelerinden (yıl içi 12 dönem) her ay tahakkuk yapılır, tahakkuku takip eden ayın 3. ile 15 arasında, diğer abonelerden (yıl içinde 6 dönem) 2’şer aylık tahakkuk yapılır ve 25’i ile ay sonu arasında tahakkuk tahsilât şefliği tarafından belirlenen günde tahsil edilir.

                                                                                   

  Madde 13- Yolda kalan Muhtaçlar için gideceği İl’e  kadar tren veya otobüs bileti almak koşulu ile gönderilir.

   

  Madde 14- 2886 Sayılı Devlet ihale kapsamındaki işlerin kabulüne Belediye Başkanı yetkilidir.

  Madde 15- Su ihbarnamelerinde belirtilen süre zarfında borcunu ödemeyen tüm abonelerden (artezyenler dahil) 6183 Sayılı Amme alacaklarının tahsili hakkında kanunun gecikme zammı ile ilgili oranı uygulanır.

   

  Madde 16- Kira bedeli peşin olarak her ayın en geç 20’sine kadar Belediye veznesine ödenecektir. Gününde ödemeyen kira tutarları için Yasal faiz uygulanacaktır.

   

  Madde 17- Ölüm ilanlarından, kaybolan eşyanın sahibini arayanlardan ve kan anonsu yaptıranlardan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Tüm siyasi parti genel başkanlarının gelişlerinde ve Milletvekillerinin ve Siyasi partilerin İlçe başkanlarının talep ettikleri kutlama mesajlarından, kültürel, sağlık ve sportif faaliyetleri içeren ilanlardan hoparlör ilan ücreti alınmaz.

   

  Madde 18- Yeni kurulacak fabrikalardan teşvik amacıyla faaliyete geçmesinden sonra 2 yıl süre ile konutlara uygulanan su tarifesi uygulanacaktır.

  A-Belediyemizin ekmek yardımı yaptığı ailelerden müracaatları itibarıyla aylık 10 ton a kadar su ücreti alınmaz, ancak tüketime bağlı olarak Çevre Temizlik Vergisi ile Katı Atık Ücreti alınır, 10 tondan sonra su tarifesi uygulanır.

  B-Yalnız yaşayan 60 yaş üstü veya yalnız yaşayan yatalak hastaların bağlı bulundukları muhtarlıktan alınan belge ile,

  C-Yardım kuruluşlarının yardımı ile geçimini sağlayan vatandaşlardan,

  D-Belgelendirmek şartıyla şehit ve terör mağdurlarının,

  E-Başbakanlıktan "Özürlü Kartı" veya % 40 ve üstü özürlü heyet raporu olan vatandaşlarımızın,

  F-A maddesine uygun olan vatandaşlarımızın abone başka bir şahsa ait ise muhtardan alınacak ikametgah belgesi ile kullandıkları meskenlere ait su bedelinin ücretsiz olmasına, B, C, D, ve E maddelerine uygun olan vatandaşlarımızın, abone başka bir şahsa ait ise muhtardan alınacak ikametgah belgesi ile kullandıkları meskenlere ait su bedelinin ücretsiz veya belirli tona kadar ücretsiz yada belirli oranda indirimli olması için, müracaatları değerlendirmek için Belediye Encümenine yetki verilmesine, encümenin bu yetkiyi kullanırken, isteklinin mali durumunu ve özürlülük oranını değerlendirmede muhtariyetine.

  G-Su abonesi devrinde su teminatının iade talebinin bulunmaması ve aynı tipte abonenin devam etmesi şartı ile ikinci aboneye ücretsiz devir yapılır.

  H-Su sayaçları arızalı olan abonelere ortalama tüketimi hesaplanarak tahakkuk yapılır.

   

  Madde   19-   Bütçede öngörülmeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık, harcama birimleri kendi bütçeleri içinden giderecek. Ödenek yeterli gelmediği takdirde yedek ödenek talep edilecektir.

   

  Madde 20- Ticarethaneler tarafından halka satılacak Belediyemiz otobüs biletlerinin Belediyemizden alınışında  % 15 tenzilat uygulanır ve Belediye meclisinin belirlediği satış tarifesi üzerinden ticarethaneler tarafından halka satılır. Belgelendirilmek şartıyla Şehit, Gazi veya 1.inci derece yakınlarından, terör mağdurlarından, Fakir öğrencilerden, Özürlülere ve refakatçilerinden, Cenazelere tahsis edilenlerden otobüs ücreti alınmaz.

   

  Madde 21- Fakirlere yapılacak iaşe, yakacak, giyecek yardımlarında Belediye Başkanı yetkilidir.

   

  Madde 22- Beş yıllık imar programı uygulaması, yıllık yatırım programlarının uygulanması, stratejik plan programları ve beldenin kalkınmasını temin için belediyemizce yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya ve bankalardan, finans kuruluşlarından veya herhangi kredi borçlanması için Belediye meclisi yetkilidir.

   

  Madde 23- Tatil günleri çalışma ruhsatı mükellefiyetler devam edenler ocak ayı içinde, yeni işyeri açma ruhsatı alan mükellefler 30 gün içinde ruhsat verilecektir. Gününde ruhsat almadıkları tatil günlerinde tespit edilen mükellefler için emlak bildirimine uygulanan usulsüzlük para cezası uygulanır.          

   

  Madde 24- Belediyemiz ve Birimlerinde alınacak araçların ve alınacak akaryakıtın İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce, kullanılacak olan temizlik malzemeleri ve büro malzeme alımları ortak gider olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmasına

   

  Madde 25- Belediyemize ait Sosyal ve İktisadi İşletmelere ait ücret tarifelerinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi

   

        Madde 26- Her türlü araç gereç ve malzeme satışları 2886 Sayılı Kanuna göre satılır.

   

        Madde 27- Bütçe Disiplinini sağlamak amacıyla Harcama Yetkilileri ödenek kullanımı için, Başkan    veya  Bağlı bulunduğu Başkan yardımcısından izin almaları gerekir. 

   

       Madde 28- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.        

   

       Madde 29- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.                         

                                                                                  

      Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu   tasdik    olunur.                     

             

   (Plan ve Bütçe Komisyon raporuna göre yapılan oylamada) 2018 yılı Belediye bütçe kararnamesinin  Plan ve Bütçe   komisyonunda görüşülerek meclise getirilmesinden sonra mecliste yapılan görüşmeler neticesinde madde, madde yapılan oylamada; 2018 yılı Belediye Bütçe Kararnamesinin aşağıda gösterildiği şekilde kabulüne, 3 üyenin ret (C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer  üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

   

   

   

 

 

 

 

Önemli Linkler