MECLİS KARAR ÖZETLERİ (ARALIK 2017)

ARALIK MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (04.12.2017)    

 

 

GÜNDEM:

 

1.2018 Yılı Belediye Meclisinin aylık tatilinin, toplantı gün ve saatinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2.Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2017 tarih ve 1630 sayılı yazılarına istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kalemine 500.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Talep edilen ödeneğin,  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik giderleri kaleminden 300.000,00 TL, 27-03070190 giderleri kaleminden 100.000,00 TL olmak üzere 400.000,00 TL, kalan 100.000,00 TL nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05-03050104 Müteahhitlik giderleri kaleminden alınarak toplam 500.000,00 TL nin Fen İşleri Müdürlüğünün 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

  1. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz 417 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
  2. İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinin 4,5 metre ve üstü yüksekliğindeki araçların geçişinin yasaklanması ve Yeni Mahalle Fahri Korutürk Caddesinin İsmet İnönü Caddesine iniş istikametinin sağ tarafında tek taraftı araç park yasağı uygulanması konusunun görüşülmesi.
  1. Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

6.Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

04.12.2017-89

 

Belediye CHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; Aşağıda maddeler halinde sıralanan, konular hakkında bilgilendirme yapılması, “Soba ile ısınan evlere karbon monoksit zehirlenmelerine karşı uyarı cihazı alınması konusunda grubumuz meclis üyesi ve Belediyemiz yetkili personelince araştırma ve inceleme yapılmış gerekli sunum kasım ayı meclis toplantısında gerçekleştirilmiştir. Bu konunun gündeme alınarak sözü edilen cihazların Belediyemizce temin edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi” konusunun gündeme alınmasına 12 üyenin kabul (D.A.BALTACI, E.A.YILDIRIM, İ.ÜLKEN, H.KARUK, V.CAN, E.KARADENİZ, Ş.DUMAN, N.KIRKAN, B.CEYHAN, C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile reddine karar verildi.

 

04.12.2017-90

 

2018 Yılı Belediye Meclisinin aylık tatilinin, toplantı gün ve saatinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

Başkan tarafından açıklandığı üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesinin 1.bendi gereğince Belediye Meclisinin 2018 yılı toplantı günlerinin her ayın ilk pazartesi günü saat: 14:00, 2 nci bendi gereğince de aylık tatilin Temmuz ayı olarak belirlenmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2017-91

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2017 tarih ve 1630 sayılı yazılarına istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün 41-06.05.07.02 Hizmet tesisleri harcama kalemine 500.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç vardır. Talep edilen ödeneğin,  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27-03050104 Müteahhitlik giderleri kaleminden 300.000,00 TL, 27-03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı giderleri kaleminden 100.000,00 TL olmak üzere 400.000,00 TL, kalan 100.000,00 TL nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05-03050104 Müteahhitlik giderleri kaleminden alınarak toplam 500.000,00 TL nin Fen İşleri Müdürlüğünün 41-06.05.07.02

 

 

 

Hizmet tesisleri harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre aktarma yapılmasına ve gereği yapılmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.           

 

04.12.2017-92

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz 417 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2017-93

 

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinin 4,5 metre ve üstü yüksekliğindeki araçların geçişinin yasaklanması ve Yeni Mahalle Fahri Korutürk Caddesinin İsmet İnönü Caddesine iniş istikametinin sağ tarafında tek taraftı araç park yasağı uygulanmasına, gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü gönderilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar  verildi.

 

04.12.2017-94

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) fıkrasına ve 01.11.2017 tarihli ve E.75022 sayılı TEDAŞ Osmangazi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz genelinde 5 ayrı noktada trafo alanı oluşturulması için imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: ; İlçemiz genelinde trafo alanı oluşturmak için hazırlanan imar planı değişiklikleri;

 

  • 148 ada 6 nolu parsel ile tescil harici alanda yapılan imar planı değişikliği, mülk sahibinin mağduriyetinin oluşmaması için 148 ada 6 nolu parselin tamamının  kamulaştırılması veya satın alınması şartı ile
  • 148 ada 38 parselin doğusunda hazırlanan imar planı değişikliği,
  • 148 ada 17 parsel ile 8 ada 40 parselin bulunduğu bölgede Atatürk Caddesi orta refüjde hazırlanan imar planı değişikliği,
  • Muammer Aksoy Caddesi ile 873 Sokak arasında bulunan park alanının batısında hazırlanan imar planı değişikliği,
  • Mal Hatun Caddesi ile 364 Sokak arasında bulunan park alanındaki trafo yerinin değiştirilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği dosyaları  atHatun Caddesi ve    ll, trafo alanlarının zorunlu alt yapı hizmetlerinden olması sebebi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Önemli Linkler