ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARIN YARDIM ALABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Hükümleri Gereği Asker Ailelerinin Yardım Alabilme Şartları

1- Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç Ailelerine yardım yapılır. ( Madde 1)

2- Yardımdan istifade için;
Askerin usul = Üstsoy (Anne, Baba) veya füru = Altsoy (Çocukları) ,karısı, kız veya
Erkek kardeşi olmak
Yiyecek veya sair ihtiyaçları askere giden tarafından temin edilmekte bulunmak.
Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geçim vasıta ve imkanı bulunmamak. (Madde 2)

Ayrıca; Askerin sevki sırasında Belediyemiz Mahalle sınırları dâhilinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Muhtarlık tahkikat belgesi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada sonucunda ikamet etmediği tespit olunursa, ilgiliye durum hakkında bilgi verilir.

Gerekli Belgeler
İkamet edilen Mahalle muhtarından alınacak Askerlik Aile Yardımı İçin Alınacak Belge,
Asker yardımı isteyen ( Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocukları) Nüfus Cüzdan asılları
Süreç
Bu evraklar tamamlandıktan sonra Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapılarak Aşağıda belirtilen yazışmalar yapılır.
Sosyal Güvenlik araştırması yapılır (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
Askerlik Belgesi (Yerli ve yabancı Askerlik Şubesinden)
Mahalle Muhtarlığından araştırma belgesi.
Bozüyük Belediyesi Emlak Şefliğinden Gayrimenkul araştırma kaydı evrakı.

Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğünden Er ve ailesinin ülke genelinde  mükellefiyet kaydının olup olmadığına dair belge,

Nüfus kaydı Bozüyük harici olanlar için kayıtlı oldukları Belediye’den maaş alıp almadıkları ve Gayrimenkul kayıtlarının olup olmadığı, Tapu kayıtlarının olup olmadığına dair bilgiler istenilmektedir.

 

Sonuç
Yazışmalar sonucu gelen evraklar değerlendirilir. Durumu uygun görülen Asker ailesi yardım dosyası için karara bağlanmak üzere Başkanlık onayı yazılır. Onaylanması için kararı yazılıp Encümene sevki yapılır. Encümende uygun görülen dosyaların hesapları yapılarak karar tarihinden itibaren ödemeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından aylık olarak yapılır.

4109 Sayılı Kanunun 2.Maddesinde belirtilen şartı taşımayan talepler idaremiz tarafından red edilerek ilgilisine bilgi verilir.

 

Önemli Linkler