Mart 2018 Meclis Karar Özeti -1

05.03.2018  TARİHLİ BOZÜYÜK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

   

        05.03.2018- 17

 

  •      (1 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz genelinde ticaret yapı adalarında, zemin ticaret konut yapı adalarında ve plan hükümlerinde imar planı revizyonu talebinin görüşülmesi konusunun 09.03.2018 Cuma günü saat: 15:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere İmar  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

  • (3 nolu gündem maddesinin) İlçemiz Akpınar Mahallesi, tescilli İnönü Şehitliğinin ve İnönü Şehitliğinin (İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği) koruma alanının bulunduğu bölgede İlave imar planı talebinin görüşülmesi konusunun İmar  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

  • (8 nolu gündem maddesinin) İlçemiz kapalı pazaryerinin 31.12.2014 tarihinde çökmesinden dolayı, ilçemiz Yenimahalle 1082 ada 4 parselde yeni kapalı pazarın kullanıma açılacak olması sebebiyle; Belediye Meclisi’nin 02.01.2012  tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğinin günümüz şartlarına cevap vermediğinden, hazırlanan yeni kapalı pazaryeri yönetmeliğinin görüşülmesi Plan ve Bütçe sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile,

 

  • (10 nolu gündem maddesinin) 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu 52. Maddesine göre Yeni kapalı pazaryerlerinde oluşturulacak satış yerlerinin, Salı ve Cumartesi günleri için köşe parsellerin ve ara parsellerin ayrı ayrı olarak metrekare üzerinden tahsis ücretinin belirlenmesine ve Pazaryeri gelir tarifesi başlığı altında 2018 yılı Gelir tarifesine eklenmesi 09.03.2018 Cuma günü saat: 15:00 ‘de 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  mevcut  üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 18

 

Bilecik Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilecik Toprak Koruma Kurulunun 10.11.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile İlçemiz Yeşilkent (tapuda Yeni Mahalle) Mahalle sınırlarında, sanayi alanı olarak ilave imar planı yapılması için, I24A12A2A, I24A12A2B, I24A12B1A, I24A12B1B ve I24A12B1C paftalarda, 65 ada; 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 28 nolu parseller, 66 ada; 3, 4, 6, 12, 14, 23, 27, 29, 30, 34 nolu parseller, 67 ada; 24, 25, 113, 145 nolu parseller, 245 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55 nolu, 251 ada 65, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 149, 190, 191, 192, 201, 222, 224, 233, 236, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 258, 261, 262, 267, 269, 276, 280, 281, 284, 287, 291, 295, 309 nolu parsellerde toplam 31,2972 ha alanın sanayi alanı olarak imar planı yapılması için  "Tarım Dışı Amaçla " kullanılması uygun görülmüştür.  28.11.2017 tarihli ve 86800188-230.04.02-E.3009978 sayılı Bilecik Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yazısına istinaden; 65 ada; 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 28 nolu parseller, 66 ada; 3, 4, 6, 12, 14, 23, 27, 29, 30, 34 nolu parseller, 67 ada; 24, 25, 113, 145 nolu parseller, 245 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55 nolu, 251 ada 65, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 149, 190, 191, 192, 201, 222, 224, 233, 236, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 258, 261, 262, 267, 269, 276, 280, 281, 284, 287, 291, 295, 309 nolu parsellerde toplam 31,2972 ha alanın sanayi alanı olarak ilave imar planı yapılması ve tarım dışı

 

 

amaçlı kullanılması için kamu yararı teknik raporu hazırlanması ve İçişleri Bakanlığından kamu yararı kararının alınmasına ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 19

 

Bozüyük Belediyesi tarafından kurulan Bozüyük Şehir Müzemizi daha iyi bir seviyeye getirebilmek ve İlçemizin Tarihi Yapısını tanıtmak amacıyla Avrupa Müze Akademisine (European Museum Academy) üye olunmasına ve Avrupa Müze Akademisinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Fatih BAKICI ve Meclis Üyesi Veysel KILIÇ’a tam yetkinin verilmesine ve gereği yapılmak üzere Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliği ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 20

 

Akpınar Mahallesinde kurulacak olan “Milli Mücadele Müzesi” ile ilgili çalışmaların yapılması için Belediye Başkanı Fatih BAKICI ve Meclis Üyesi Veysel KILIÇ’a tam yetkinin verilmesine ve gereği yapılmak üzere Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşiv Şefliğine gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 21  

 

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 12.02.2018 tarihli ve 9580 sayılı yazısına istinaden; Hemzemin geçitten Laz Ahmet Caddesi istikametine doğru Serdar Sokağa kadar kısmı çift yönlü park yasağı uygulanmasına, Hemzemin geçitten Abdullah Sokak istikametine doğru Kabakderesi Sokağa kadar olan kısma çift yönlü park yasağı uygulanmasına ve gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne ve Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05.03.2018- 22

 

04-12-2017 Tarih ve 93 Sayılı Bozüyük Belediyesi Meclis kararlarında bulunan Yeni Mahalle Fahri Korutürk Caddesindeki park yasağı uygulaması ile ilgili sehven sol tarafta olması gereken yasak sağ taraf olarak belirtilmiş olup kararın sadece sol tarafta park yasağı olarak düzeltilmesine ve gereği yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne ve Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

05.03.2018- 23

5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin J bendine göre  ve Semt Pazar yerlerinin kuruluşu, satış yerlerinin tahsis edilmesi, denetime ilişkin yükümlülükleri düzenleyen 11.03.2010 tarih, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’’ gereği, yeni kapalı pazaryerlerinde oluşturulacak tüm satış yerlerinin 12.07.2012 tarih, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğinin 13. maddesi gereği 10 yıl süre ile tahsis yolu ile işletilmesine ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

        05.03.2018- 24

 

Belediye Meclisinin 04.06.2007 tarih, 121 tarih sayılı kararı ile ilçemiz Yeni Mahalle 1082 ada 1 parselde bulunan kapalı pazaryerindeki (çöken kapalı pazar)  meyve-sebze pazarı, tuhafiye pazarındaki tezgahları 10 seneliğine tahsis alan vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla ödedikleri bedellerden kullandıkları döneme tekabül eden bedel düşüldükten sonra kalan bedellerin usulüne ve yasal mevzuata uygun olarak hesaplanarak; yeni kapalı pazaryerinden tahsis hakkı elde edecek olanların belediyemize ödeyecekleri tahsis bedelinden mahsup edilmesi, yeni kapalı pazaryerinden tahsis hakkı talep etmeyecek veya tahsis hakkı elde edemeyecek olanlara ise geri iadesi için Belediyeye (Belediye Başkanına)  yetki verilmesine ve gereği yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.      

        05.03.2018- 25

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Şeker Petrol Ürünleri - Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin dilekçesine istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 95 ada, 362 ve 363 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle, 95 ada, 362 ve 363 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 26

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz 44 ve 362 adaların bulunduğu bölgedeimar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz 44 ve 362 adaların bulunduğu bölgede  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 27

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz 249 ada 73 ve 74 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Çarşı Mahalle,  249 ada 73 ve 74 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

 

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 28

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 286 adanın Çerençeli Sokağa cepheli olan kısımlarında imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Yeni Mahalle, 286 adanın Çerençeli Sokağa cepheli olan kısımlarında, ada kenarı ile imar hattı arasındaki uyumsuzluğu gidermek için  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 29

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz 243 adanın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz 243 adanın bulunduğu bölgede  hazırlanan imar planı değişikliği dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        05.03.2018- 30

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yeni Mahalle, 69 ada 522 nolu parselde kain 11.844,58 m² arsanın bölgenin konumu, yerleşim durumu ve bölgede öngörülen arazi ve arsa kullanım fonksiyonları, kentsel yerleşmelerde nüfus artışı ile beraber konut alanının zaruri ve faydalı bir ihtiyaç olması bununla beraber Çarşı Mahalle, 12 ada 206 parselde spor tesisi inşası yapılacak olması sebepleri ile "spor alanı" ndan "konut alanı 'nadönüştürülmesi için 69 ada 522 nolu taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyon raporuna göre yapılan oylama da;üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

        05.03.2018- 31

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçemiz Yeni Mahalle Cami Caddesi’nde trafik yoğunluğu ve cadde fiziki durumu göz önünde bilindirilerek çift taraflı park yasağının uygulanabilirliğinin teknik olarak değerlendirilmesinde; Cami caddesinin İsmet İnönü Caddesine paralel bir cadde olduğu, Hasan Hüseyin sokak istikametine doğru tek yön olması nedeniyle iki taraflı park edilmediği sürece trafik akışının sağlanmasında sorun yaşanmayacağı, Cami caddesinin sağ ve sol tarafında bulunan sokakların dar olduğu, caddeye yakın herhangi bir otoparkın bulunmadığı tespit edilmiştir.Buna göre bu caddenin tek yönlü trafiğe açık olduğu sürece, Cami Sokak Kavşağından gidiş istikametine doğru Hasan Hüseyin Sokak Kavşağına kadar yolun sağ tarafında bulunan park yasağı levhalarının kaldırılmasının uygun olacağı değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: Cami Sokak Kavşağından gidiş istikametine doğru Hasan Hüseyin Sokak Kavşağına kadar yolun sağ tarafında bulunan park yasağı levhalarının kaldırılması, Vedat Can'ın ret (Park yasağının devamının uygun olduğu gerekçesi ile) oyuna karşın diğer üyelerin oy çokluğu ile uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; 11 üyenin kabul (F.BAKICI, S.URHAL, A.AVCIOĞLU, V.KILIÇ, M.D.TUNÇ, K.TURGUT, A.ERSOY, H.KÖSEMEN, U.SOYLU, M.BAL, A.KIRGIZ) oyuna karşılık diğer üyelerin oy çokluğu ile  Komisyon Kararının reddine ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

        05.03.2018- 32

 

İlçe Tarım Müdürlüğünün arkasında ismi olmayan parka Fırat Çakıroğlu isminin verilmesi konusunun

 

İmar Komisyon raporuna göre yapılan oylama da;üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Önemli Linkler