Mart 2018 Meclis Karar Özeti -2

09.03.2018  TARİHLİ BOZÜYÜK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

   

        09.03.2018- 33

 

     3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz genelinde ticaret yapı adalarında, zemin ticaret konut yapı adalarında ve plan hükümlerinde imar planı revizyonu talebinin görüşülmesi

 

İmar Komisyonu: İlçemiz genelinde ticaret yapı adalarında ve zemin ticaret konut yapı adalarında; 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" hükümlerine istinaden düzenleme yapılarak ticaret ve zemin ticaret konut adaları; ticaret + konut (TİCK) kullanımına alınması ve Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı Plan Hükümlerinde yönetmelik gereği yapılan revizyon  imar planı dosyası atHatun Caddesi ve    ll, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de faydalanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

09.03.2018- 34

 

2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu 52. Maddesine göre Yeni kapalı pazaryerlerinde oluşturulacak satış yerlerinin, Salı ve Cumartesi günleri için köşe parsellerin ve ara parsellerin ayrı ayrı olarak metrekare üzerinden tahsis ücretinin belirlenmesine ve Pazaryeri gelir tarifesi başlığı altında 2018 yılı Gelir tarifesine eklenmesi konusunun görüşülmesi

 

Plan ve Bütçe Komisyonu: İlçemiz Yeni mahalle 1082 ada 4 parselde kullanıma açılacak olan yeni kapalı pazarın haftanın Salı ve Cumartesi günleri hizmet vermesi, kapalı pazaryerindeki köşe parseli bulunan satış yerlerinin tamamının metrekare birim fiyatının 1,75 TL olmasına ve köşe parseli bulunmayan ara orta satış yerlerinin ise metrekare birim fiyatının 1,25 TL olmasına, tahsis ücreti tahakkuklarının kapalı pazarın halkın kullanımına açık olduğu Salı ve Cumartesi günleri üzerinden yapılmasına ve hesaplanmasına, tahsil işleminin ise ayın son günü icra edilerek 2018 yılı gelir tarifesine eklenmesi yönünde görüş bildirmiştir.

 

Mecliste yapılan görüşmeler neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Önemli Linkler