MAYIS MECLİS KARAR ÖZETLERİ -1

 

MAYIS MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (07.05.2018  )    

 

GÜNDEM:

 

 1. Belediyemizin 2017 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile Belediyemiz Taşınır Mal Hesabına ilişkin çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince encümence görüşülmüş olup 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendine istinaden görüşülmesi.
 2. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Emine AKSULU, Mustafa MUTAF, Ahmet MUTAF, Mehmet MUTAF ve Melahat SİYFİLLİ'nin dilekçelerine istinaden; İlçemiz Yeni Mahallesinde Zülfü Ağa Sokak ile Çerençeli Sokak arasında bulunan 286 ada 9-10 ve 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun kapatılması için imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 3. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 325 ada da imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Başlıklı 38. maddesinin (l) fıkrasına istinaden ilgili parselinde şartsız gayrimenkul bağış yapan vatandaşlardan; 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 84. maddesine istinaden ilgili parsel için alınan  ifraz, tevhit harçlarının alınmaması talebinin görüşülmesi.
 5. Bozüyük Belediyesi Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 39. ve 40. maddesi gereğince yıkılan metruk binaların arsalarının yeni yapılaşma yapılıncaya kadar İlçemiz otopark ihtiyacını gidermek amacı ile Belediyemizce otopark olarak kullanılması talebinin görüşülmesi.
 6. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Burak AYDIN'ın dilekçesine istinaden; Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı, Plan Hükümlerinin A Genel Hükümler başlıklı 33. maddesinin;  "  Ticaret ve zemin ticaret yapı adalarında asma kat yapılması durumunda, asma katlı zemin kat yüksekliği maksimum 5.50 m. yapılabilir. " ifadesinin  yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular. 

 

 

        07.05.2018- 51

 

  Belediye CHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; Yeni Mahalle de bulunan Cami Caddesi- Korutürk Caddesi- Gelişim Sokak kesişmesinin gerçekleştiği yerde araç trafik akışı anlamında bir düzenleme yoktur.Artan araç yoğunluğu kesişme bölgesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.Anılan bölgede kavşak düzenlemesi yapılması konusunun gündeme alınmasına,

İlçemiz Cami Caddesinde tek taraflı araç park yasağı uygulanması meclisimizce uzun süre önce kararlaştırılmıştır. Park yasağı bu süreçte uygulanmadığı gibi geçtiğimiz oturumda, uygulanmanın kaldırılması talebi de meclisimizce red edilmiştir.Park yasağı halen uygulanmamaktadır. Kararın alındığı tarihten buyana ve halen park yasağının uygulanmama sebebi hakkında bilgi verilmesi konusunun gündeme alınmasına 11 üyenin ret ( S.URHAL, A.AVCIOĞLU, V.KILIÇ, M.D.TUNÇ, K.TURGUT, A.ERSOY, H.KÖSEMEN, U.SOYLU, H.ELDEMİR, M.BAL, A.KIRGIZ) oyuna karşılık diğer üyelerin oyçokluğu ile  karar verildi.

 

 

 

 

 

 

07.05.2018- 52

 

 • (1 nolu gündem maddesinin) Belediyemizin 2017 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile Belediyemiz Taşınır Mal Hesabına ilişkin çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince encümence görüşülmüş olup 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendine istinaden görüşülmesi konusunun 11.05.2018 Cuma  günü saat: 14:30 ‘da 2.birleşimde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna sevkine  3 üyenin çekimser ( C.AKSU, M.AYTAŞ, İ.YEMEN) oyuna karşılık diğer üyelerin oyçokluğu  ile,

 

 •  (2 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Emine AKSULU, Mustafa MUTAF, Ahmet MUTAF, Mehmet MUTAF ve Melahat SİYFİLLİ'nin dilekçelerine istinaden; İlçemiz Yeni Mahallesinde Zülfü Ağa Sokak ile Çerençeli Sokak arasında bulunan 286 ada 9-10 ve 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun kapatılması için imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

 • (3 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 325 ada da imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

 • (4 nolu gündem maddesinin) 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Başlıklı 38. maddesinin (l) fıkrasına istinaden ilgili parselinde şartsız gayrimenkul bağış yapan vatandaşlardan; 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 84. maddesine istinaden ilgili parsel için alınan  ifraz, tevhit harçlarının alınmaması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,
 • (6 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Burak AYDIN'ın dilekçesine istinaden; Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı, Plan Hükümlerinin A Genel Hükümler başlıklı 33. maddesinin;  "  Ticaret ve zemin ticaret yapı adalarında asma kat yapılması durumunda, asma katlı zemin kat yüksekliği maksimum 5.50 m. yapılabilir. " ifadesinin  yeniden değerlendirilmesi talebinin İmar Komisyonuna sevkine 1 üyenin çekimser (D.A.BALTACI) oyuna karşılık diğer üyelerin oyçokluğu  ile,

 

 • Belediye CHP meclis üyeleri tarafından verilen yazılı önerge; Yeni Mahalle de bulunan Cami Caddesi- Korutürk Caddesi- Gelişim Sokak kesişmesinin gerçekleştiği yerde araç trafik akışı anlamında bir düzenleme yoktur.Artan araç yoğunluğu kesişme bölgesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.Anılan bölgede kavşak düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

           07.05.2018- 53

 

Bozüyük Belediyesi Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 39. ve 40. maddesi gereğince yıkılan metruk binaların arsalarının yeni yapılaşma yapılıncaya kadar İlçemiz otopark ihtiyacını gidermek amacı ile Belediyemizce otopark olarak kullanılmasına ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

            07.05.2018- 54

 

            İlçemiz Cami Caddesinde tek taraflı araç park yasağı uygulanması meclisimizce uzun süre önce kararlaştırılmıştır. Park yasağı bu süreçte uygulanmadığı gibi geçtiğimiz oturumda, uygulanmanın kaldırılması talebi de meclisimizce red edilmiştir.Park yasağı halen uygulanmamaktadır. Kararın alındığı tarihten buyana ve halen park yasağının uygulanmama sebebi hakkında bilgi verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

            “Cami Caddesi ile ilgili park yasağı kararının alınmasına müteakip onaylı meclis kararı tarafımıza iletildiği tarihten itibaren Emniyet Müdürlüğüne yazı yazdık.Emniyet Müdürlüğümüze Cami Caddesi ile ilgili park yasağı kararının alındığını gerekli tabela çalışmalarının yapıldığını ve denetimlerinin yapılması ile ilgili yazı yazdık.Geçtiğimiz aylarda yine sözlü olarak iletilen Cami Caddesine denetimin yapılmadığı konusu geldiğinde de Emniyet Müdürlüğüne ikinci kez yazımızı yazdık.Bu denetimlerin yapılmadığı ile ilgili önerge sunulduğunu ve denetimlerin sıklaştırılması ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı iletildi.Ama İlçe Emniyet Müdürlüğünden herhangi bir cevap gelmedi.”Şeklinde Fen İşleri Müdür V. F.BOZANLI bilgi verdi.Başkan M.D.TUNÇ “Bizim yazılarımızdan sonra park yasağı ile ilgili herhangi bir uygulama yapılıp yapılmadığının bilgisini almak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne üçüncü yazı yazılsın.”şeklinde öneride bulundu.

 

 

 

       

 

 

Önemli Linkler