Haziran 2018 Meclis Karar Özeti


 

HAZİRAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (04.06.2018 )

 

GÜNDEM:

 

  1. Toplum güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak bakımından; emniyet güçlerine yardımcı olmak amacı ile yeni yapılacak üç kat ve daha üstü yapılarda; güvenlik sistemi kamerası takılmasının zorunlu hale getirilmesi talebinin görüşülmesi.

  2. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Bilecik Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; İlçemiz 1189 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

  3. Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

  4. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular.


 

    04.06.2018-60  

 

Toplum güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak bakımından; emniyet güçlerine yardımcı olmak amacı ile yeni yapılacak üç kat ve daha üstü yapılarda; güvenlik sistemi kamerası takılmasının zorunlu hale getirilmesine ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

    04.06.2018 -61

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Bilecik Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; İlçemiz 1189 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine, 10 dk. ara verilip görüşülmesine ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

           04.06.2018 -62

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Başlıklı 38. maddesinin (l) fıkrasına istinaden ilgili parselinde şartsız gayrimenkul bağış yapan vatandaşlardan; 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 84. maddesine istinaden ilgili parsel için alınan  ifraz, tevhit harçlarının alınmaması talebinin görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu: 5393 sayılı Belediye Kanununun, Belediye Başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. Maddesinin ( I ) fıkrasına istinaden ilgili parselinde şartsız gayrimenkul (tescile tabi) bağışı yapan vatandaşlardan; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84. Maddesine istinaden ilgili parseller için alınan ifraz, tevhit harçlarının minimum katsayı olan beher metrekare için 0,05 TL alınması, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden alınacak ücretlerden muaf olması yönünde görüş bildirmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

        04.06.2018 -63

 

3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Bilecik Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; İlçemiz 1189 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İlçemiz Tapu kaydında Yeni Mahalle, 1189 ada 1 nolu parselde kayıtlı ve imar planımızda eğitim alanında kalan taşınmazın; eğitim alanından sosyal tesis alanına dönüşmesi için hazırlatılan imar planı değişikliği dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de yararlanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

Önemli Linkler