Ağustos 2018 Meclis Karar Özeti


 

AĞUSTOS MECLİS KARAR ÖZETLERİ   (06.08.2018 )

 

GÜNDEM:

 

 1. 5393 Sayılı Kanunun 18 ve 49. Maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11.maddesine göre Dolu Kadro Derece değişikliği konusunun görüşülmesi.

 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrasına ve Selim PAMUK'a ait dilekçeye istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 521 ada 7 nolu parselde kayıtlı 249 m2'lik taşınmazda bulunan Bozüyük Belediyesi hissesinin (92 m2), diğer hissedar olan Selim PAMUK'a  satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

 3. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz muhtelif yerlerinde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 4. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesi, 390 ve 389 adaların bulunduğu bölgede (Sarar AVM'nin güneyinde ve batısında) imar yolu oluşturmak için ilave imar planı talebinin görüşülmesi.

 5. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Fikret KARAÇALI'nın dilekçesine istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesi; Saracık Caddesi, Çakmaklı Caddesi, Çivici Sokak ve Dilsiz Çıkmazı Sokağın çevrelediği imar adasında imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 6. 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesinde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 7. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular.   

    06.08.2018- 64

 

5393 Sayılı Kanunun 18 ve 49. Maddeleri ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11.maddesine göre Dolu Kadro Derece değişikliğinin Meclis karar ekinde belirtildiği şekilde kabulüne ve gereği yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut  oy birliği ile karar verildi.

 

    06.08.2018- 65

 

    5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrasına ve Selim PAMUK'a ait dilekçeye istinaden; İlçemiz Çarşı Mahalle, 521 ada 7 nolu parselde kayıtlı 249 m2'lik taşınmazda bulunan Bozüyük Belediyesi hissesinin (92 m2), diğer hissedar olan Selim PAMUK'a  satışının yapılması için Bozüyük Belediyesi Encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.


 

           06.08.2018- 66

 

 • (3 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz muhtelif yerlerinde imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevkine oy birliği ile,

 

 • (4 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesi, 390 ve 389 adaların bulunduğu bölgede (Sarar AVM'nin güneyinde ve batısında) imar yolu oluşturmak için ilave imar planı talebinin İmar Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

 • (5 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Fikret KARAÇALI'nın dilekçesine istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesi; Saracık Caddesi, Çakmaklı Caddesi, Çivici Sokak ve Dilsiz Çıkmazı Sokağın çevrelediği imar adasında imar planı değişikliği talebinin İmar  Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile,

 

 • (6 nolu gündem maddesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesinde imar planı değişikliği talebinin İmar  Komisyonuna sevkine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.


 

        

 


 

Önemli Linkler