Eylül 2018 Ayı Meclis Karar Özetleri


 

EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETLERİ Â Â (03.09.2018 )

 

GÜNDEM:

 

  1. 5393 sayılı Belediye kanununun 38/. Maddesi gereğince Belediye başkanı tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet UU1JSDCL553126378 şase ve K9KC612D292784 motor nolu 2015 Model  Otomobil (Ac Steyşın)için 2018/402056 İhale Kayıt Numarası ile 10.08.2018 tarihinde ihalesiyle araç alımı yapılmış olup“237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Gereği Belediyemiz adına satış işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

  2. Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

  3. Başkanlıkça ve Meclis üyelerince getirilecek konular.  

 

    03.09.2018- 67

 

5393 sayılı Belediye kanununun 38/. Maddesi gereğince Belediye başkanı tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet UU1JSDCL553126378 şase ve K9KC612D292784 motor nolu 2015 Model  Otomobil (Ac Steyşın)için 2018/402056 İhale Kayıt Numarası ile 10.08.2018 tarihinde ihalesiyle araç alımı yapılmış olup“237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” Gereği Belediyemiz adına satış işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve gereği yapılmak üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

    03.09.2018- 68

 

    3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz muhtelif yerlerinde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

İmar  Komisyonu: Yapılan inceleme ve araştırmalar devam etmekte olduğundan  İmar Komisyonu ek süre talebi yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon raporuna göre yapılan oylama da; Yapılan inceleme ve araştırmalar devam etmekte olduğundan komisyona istediği ek sürenin verilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

03.09.2018- 69

 

        3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesi, 390 ve 389 adaların bulunduğu bölgede (Sarar AVM'nin güneyinde ve batısında) imar yolu oluşturmak için ilave imar planı talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalarımız sonucunda; İlçemiz Yenidoğan  (Tapuda Çarşı Mahalle) Mahallesi, 390 ve 389 adaların bulunduğu bölgede (Sarar AVM'nin güneyinde ve batısında) imar yolu oluşturmak için Belediyemiz tarafından hazırlatılan ilave imar planı dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de yararlanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

    03.09.2018- 70

 

        3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına ve Fikret KARAÇALI'nın dilekçesine istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesi; Saraycık Caddesi, Çakmaklı Caddesi, Çivici Sokak ve Dilsiz Çıkmazı Sokağın çevrelediği imar adasında imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

İmar Komisyonu: İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalarımız sonucunda; İlçemiz Çarşı Mahalle; Saracık Caddesi, Çakmaklı Caddesi, Çivici Sokak ve Dilsiz Çıkmazı Sokağın çevrelediği imar adasında, taşınmaz malikleri tarafından hazırlatılan imar planı değişikliği dosyası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de yararlanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.


 

     03.09.2018- 71

  

        3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi (b) fıkrasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (c) fıkrasına istinaden; İlçemiz Akpınar Mahallesinde imar planı değişikliği talebinin talebinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonu: İmar Komisyonumuzca yapılan inceleme ve araştırmalarımız sonucunda; İlçemiz Akpınar Mahallesi, I24A13D ve I24A13A paftalarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve I24A13D1A ve I2413A4D paftalarında 1/1000 ölçekli hazırlanan imar planı değişikliği dosyaları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik görüşünden de yararlanılarak uygun görüldüğü yönünde görüş bildirmiştir.

 

İmar Komisyon Kararına göre yapılan oylama da; Komisyon Kararının kabulüne ve gereği yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

Önemli Linkler