BOZÜYÜKLÜLERDEN HALK GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

BOZÜYÜKLÜLERDEN HALK GÜNÜNE YO?UN ?LG?

Bozüyük Belediye Ba?kan? Fatih Bak?c?’n?n yakla??k olarak 5 y?ld?r vatanda?larla her hafta bir araya geldi?i halk günü bulu?mas? Bozüyük’lülerin yo?un kat?l?m?yla gerçekle?ti.

Bozüyük Belediye Ba?kan? Fatih Bak?c?, her hafta Çar?amba günleri düzenlenen halk günü bulu?malar?nda bir kez daha vatanda?larla bir araya geldi. Randevusuz bir ?ekilde vatanda?lar? dinleyen Ba?kan Bak?c?, Belediye Ba?kan Yard?mc?lar? Rasim Keskin ve Bar?? O?uz ile birlikte Bozüyüklülerin istek, sorun ve önerilerini dinledi. Halk günü bulu?malar?n?n amac?na uygun bir ?ekilde devam etti?ini ifade eden Ba?kan Fatih Bak?c?, “Bizim görevimiz vatanda?lar?m?z?n ihtiyaçlar?n? gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini kar??lamak. Vatanda?lar?m?z halk gününde randevu almaks?z?n dertlerini ve taleplerini bize iletme imkân? buluyor. Bizler de Bozüyük Belediyesi olarak, her alanda devam eden hizmetlerimize vatanda?lar?m?z?n taleplerine ve isteklerine çareler bularak devam ediyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerde halk?n taleplerinin birinci a??zdan iletilmesi ve kat?l?mc?l???n sa?lanmas? anlay??? ile ba?lat?lan halk günü bulu?malar?nda vatanda?lar Ba?kan Bak?c? ile yüz yüze görü?mekten duyduklar? memnuniyeti dile getirirken, gösterilen ilgi ve alakadan dolay? Ba?kan Bak?c?’ya te?ekkür ettiler.

Önemli Linkler